Rechtsbijstand voor ondernemers

Aandachtspunten zakelijke rechtsbijstandverzekering

young-confident-busy-red-haired-woman-in-a-cardiga-2022-11-15-09-41-59-utc
MKB Servicedesk: Whitepaper Risocomanagement

Whitepaper: Risicomanagement voor ondernemers

Je krijgt soms te maken met conflicten waar je juridische hulp bij nodig hebt. Een vervelende situatie die flink in de papieren kan lopen. Gelukkig zijn er zakelijke rechtsbijstandverzekeringen waarmee je een vergoeding krijgt voor de inzet van onafhankelijke juridisch experts. Hoe werkt zo’n verzekering en voor welke ondernemers is het relevant?

Wanneer heb je rechtsbijstand nodig?

Uiteraard doe je er alles aan om op een professionele manier zaken te doen. Toch kun je niet voorkomen dat je ooit in een conflict terecht komt, bijvoorbeeld met een leverancier, klant of medewerker. Waar je een klein verschil van mening vaak nog wel samen kunt oplossen, word je in bepaalde gevallen gedwongen om een juridische procedure te starten.

Veelvoorkomende juridische geschillen gaan bijvoorbeeld over het niet betalen van facturen. Wanneer een grote klant het na een aantal herhaalfacturen nog steeds laat afweten, doe je er goed aan een procedure te starten. Dat geldt bijvoorbeeld ook als je leverancier niet de juiste producten levert voor een belangrijke productlancering en je hierdoor in de problemen komt met je klanten. Je kunt de kosten van juridische procedures natuurlijk zelf betalen, maar houd er rekening mee dat dit niet goedkoop is. Je kunt je hiervoor verzekeren door een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Wat is een zakelijke rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten voor juridisch advies, een advocaat, proces- en gerechtskosten, deurwaarder en kosten van de tegenpartij. In veel gevallen krijg je ook advies bij het uitzoeken van een juridische adviseur die bij jou en je bedrijf past. Afhankelijk van welke modules je kiest worden de volgende situaties gedekt:

 • Conflicten met klanten/afnemers over geleverde producten en diensten

 • Conflicten met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten

 • Juridische vragen over personeel en sociale wetgeving

 • Het verhalen van letsel- en materiële schade

 • Geschillen over koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte

 • Geschillen met de overheid (zoals over bestemmingsplan of vergunningen)

Goed om te weten: je reguliere rechtsbijstandsverzekering is niet geldig voor zakelijke conflicten. Deze is alleen voor jou als privépersoon. Problemen met klanten, met je boekhouder of met werknemers vallen dus niet onder je gewone rechtsbijstandverzekering. Als je als ondernemer goed verzekerd wilt zijn van rechtsbijstand, moet je een bedrijfspolis afsluiten.

Extra hulp

De meeste verzekeraars bieden niet alleen rechtsbijstand. Ze hebben verschillende extra’s, zoals incassohulp waarbij ze je helpen een onbetaalde factuur te innen. Sommige verzekeraars nemen zelfs het volledige incassotraject over. Een ander extraatje is hulp bij verkeersgerelateerde schade. Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer een van je medewerkers een ongeluk krijgt onder werktijd. De schade aan de auto is niet standaard meeverzekerd.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering?

Wist je dat lopende conflicten niet worden gedekt wanneer je een nieuwe verzekering afsluit? Bij veel verzekeraars krijg je te maken met een wachttijd van 3 maanden nadat de verzekering in is gegaan, voor je aanspraak kunt maken op rechtsbijstand. Het heeft dus weinig nut om de verzekering pas af te sluiten op het moment dat je een conflict hebt. Dat betekent ook dat je betaalt als je geen gebruik maakt van juridische hulp.

Rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten voor de juristen die je helpen met een claim. Hierdoor hoef je je niet bezig te houden met de juridische rompslomp die altijd bij zoiets ontstaat. Er zit wel een maximum aan de te claimen advocaatkosten. De kosten van de rechtszaak staan van tevoren vast. Het maakt niet uit hoeveel uur er in een bepaalde zaak gaat zitten of hoeveel zaken je in een jaar hebt.

Wat wordt niet gedekt door de rechtsbijstandverzekering?

Houd er rekening mee dat niet alle juridische zaken worden gedekt. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij je vaak geen aanspraak kunt maken op een vergoeding of hulp. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Fiscale geschillen of geschillen over subsidies

 • Opzettelijk handelen of nalaten van jou als ondernemer of strafzaken waarbij sprake is van opzet of molest

 • Geschillen die betrekking hebben op het industriële of intellectuele eigendom, waarvan bijvoorbeeld sprake is in het auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht. Gaat het over handelsnamen of domeinnamen? Dit type geschil wordt wel gedekt.

 • Aanvragen die gaan over andere activiteiten dan je gebruikelijke bedrijfsactiviteiten.

 • Situaties waarbij je een conflict te laat meldt

 • Procedures omtrent terrorisme of natuurrampen

 • Procedures waarbij een zaak over een laag bedrag gaat. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van je verzekeraar.

De exact voorwaarden verschillen per verzekeraar. Kijk daarom altijd goed na wat er in de polis staat over de dekking.

Wat als ik ongelijk krijg?

Zelfs met de beste advocaten en juridisch adviseurs, kan het voorkomen dat je een zaak verliest. Als je ongelijk krijgt is het bedrag dat je moet betalen niet gedekt onder de rechtsbijstandverzekering. Daarvoor moet je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering komt goed van pas wanneer je juridische acties wilt ondernemen tegen een partij die jou benadeeld heeft..

Hoe kies ik de juiste verzekering?

Er zijn veel verschillende aanbieders voor zakelijke rechtsbijstandverzekeringen en die hebben allemaal andere voor- en nadelen. Zo is de dekking buiten Nederland per maatschappij verschillend en is de vergoeding voor het inschakelen van externe hulp aan verschillende maxima gebonden. Bij sommige verzekeraars krijg je vrije advocaatkeuze, maar niet bij allemaal. Is er sprake van een vaste jurist die je ondersteunt en de zaken regelt? Of krijg je te maken met wisselende juristen? Zit je vast aan een langlopend contract, of kun je tussendoor opzeggen? Geldt er een termijntoeslag voor maandbetaling? Bekijk ook of je de rechtsbijstandverzekeringen afsluit als onderdeel van een verzekeringspakket, of los.

Wat je ook kiest: het is belangrijk om voor je keuze goed onderzoek te doen naar welke verschillende dekkingen en extra’s de verschillende verzekeraars bieden. Zo kies je de verzekering die bij jou en je bedrijf past.

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.