Aansprakelijkheidsverzekeringen

Voorkom financiële schade door aansprakelijkheid: dit zijn de opties

Bescherm je onderneming tegen financiële schade door fouten van jouw bedrijf. Dat kun je doen met aansprakelijkheidsverzekeringen. Welke verzekering(en) heb je precies nodig?

Dek financiële gevolgen

Als jij of een medewerker tijdens het werk schade of letsel toebrengt aan anderen, is je bedrijf daarvoor aansprakelijk. Als je geen financieel risico wilt lopen is het slim een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, al is dit wettelijk niet verplicht. Je hebt verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken. Het maakt niet uit of jij zelf de schade veroorzaakt of een van je medewerkers. Ook vervolgschade is gedekt. Een voorbeeld: Als jouw bedrijf een defect auto-onderdeel levert waardoor een auto van je klant total loss raakt, dan is niet alleen de schade aan de auto gedekt, maar ook de gevolgschade door het niet kunnen gebruiken van de auto.

Dus wat verzeker je precies met een AVB? De kosten voor:

  • schade veroorzaakt door jou als ondernemer;

  • schade veroorzaakt door een van je werknemers (werkgeversaansprakelijkheid);

  • schade veroorzaakt door je product (productaansprakelijkheid).

Je bepaalt in overleg met de verzekeraar het verzekerde bedrag en kunt aanvullende dekking kiezen voor specifieke vakrisico’s. Een AVB is ook goed te combineren met andere ondernemersverzekeringen en is vaak onderdeel van een pakket speciaal voor ondernemers.

Beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bescherm je het bedrijf en je eigen vermogen tegen financiële schade door beroepsfouten. Bijvoorbeeld: je krijgt een flinke schadeclaim omdat je ‘verkeerd’ advies hebt gegeven. Met een BAV dek je je in tegen zo’n claim.

Met een BAV dek je:

  • aansprakelijkheid voor de financiële schade die anderen oplopen door fouten die jij maakt in de uitoefening van je beroep.

  • aansprakelijkheid voor de financiële schade die anderen oplopen door fouten die jouw werknemers maken in de uitoefening van hun beroep.

Als je je verzekert, neemt de verzekeraar de schadeclaim in behandeling en zal eventueel (juridisch) verweer inschakelen. Kijk goed of de kosten hiervoor ook boven het verzekerde bedrag gedekt worden, ook als het traject langer duurt dan je verzekert bent (uitloop). De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt af van je omzet en beroep. Bekijk eerst goed welke verzekeraar actief is in jouw beroepsgroep. Niet voor alle beroepen kun je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Er worden ook omzetgrenzen gehanteerd door verzekeraars. Let hier dus goed op.

Bestuursaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van bv’s, verenigingen en stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VVE). Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dek je financiële risico’s en krijg je hulp bij het verweer tegen de claim. Voor ieder type bestuurder is er vaak een aparte polis. Wanneer jouw vennootschap, vereniging of stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is het hele bestuur verzekerd. Heb je meer dan één bv in een holding ondergebracht? Dan kun je een verzekering voor de hele groep afsluiten.

Met een bestuursaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor:

  • Interne aansprakelijkheid: Als je als bestuurder, commissaris of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van je taak, kan de vereniging of stichting zelf jou aansprakelijk stellen.

  • Externe aansprakelijkheid: Als je onzorgvuldig handelt richting derden kun je door hen aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer je de schade met opzet veroorzaakt ben je niet verzekerd. Ook als er sprake is van vermogensdelicten zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte of er sprake is van opgelegde boetes en dwangsommen, wordt de schade niet gedekt.

Per branche of sector

Veel verzekeraars hebben aansprakelijkheidsverzekeringen die speciaal zijn bedoeld voor bepaalde sectoren of soorten bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekeringen speciaal voor aannemers, logistieke bedrijven, zorginstellingen, agrarische en watersportbedrijven.

Preventie

Voorkom risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. Hoe? Lees het artikel ‘Voorkom schade door aansprakelijkheid’.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.