Betalingstermijn voor overheid ingekort

Bedrijfsleven kan binnen 30 dagen betalingen van het rijk verwachten

24 februari 2009

MKB-Nederland is blij dat de betalingstermijn van 45 dagen die geldt voor het Rijk wordt ingekort tot 30 dagen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze wijziging. Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven om in deze moeilijke financiële tijden sneller betaald te krijgen in gevallen waarin dat nu nog niet gebeurt.

MKB-Nederland wil dat ook wordt gecontroleerd of het Rijk zich aan de gestelde termijn houdt. Tevens willen de werkgevers dat de betalingstermijn ook geldt voor andere overheden.

Bron: MKB-Nederland