Elektronische handtekening: 3 soorten

Let op met documenten ondertekenen

Elektronische handtekening 3 soorten

Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Echter niet elke elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgeldigheid.

Er zijn drie soorten handtekeningen: de gewone (voldoende voor ondertekening van een e-mail), de geavanceerde elektronische handtekening (voor eenvoudige documenten) en de gekwalificeerde elektronische handtekening (voor koopovereenkomsten en contracten).

Hieronder worden de afzonderlijke kenmerken per soort handtekening beschreven.

Gewone elektronische handtekening

Dit is de eenvoudigste soort. Denk hierbij aan een standaard handtekening onder een e-mail (al dan niet ingescand). Deze handtekening volstaat voor eenvoudige correspondentie per e-mail, maar heeft geen juridische bewijskracht.

Geavanceerde elektronische handtekening

Deze handtekening wordt ook wel ‘digitale handtekening’ genoemd. Voor deze handtekening is een zogenoemd SSL-certificaat nodig, waarmee een unieke code aan een bericht wordt gekoppeld. Het bericht kan dus niet vervalst worden en wordt als rechtsgeldig beschouwd.

Deze handtekening gebruik je voor documenten die onomstotelijk moeten aantonen dat jij er de eigenaar van bent.

Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan de volgende eisen:

  • is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

  • maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

  • komt zodanig tot stand dat alleen de ondertekenaar er controle over heeft;

  • is zodanig aan het elektronisch bestand verbonden waarop zij betrekking heeft, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Dit is de zwaarste variant van de elektronische handtekening. Dit is ook een geavanceerde elektronische handtekening, die echter wordt gecontroleerd met behulp van een certificaat van een door de overheid erkende certificatiedienstverlener. Erkenning vindt plaats door telecomtoezichthouder de Autoriteit Consument & Mart (ACM) toezicht op deze aanbieders van gekwalificeerde certificaten. Deze handtekening is juridisch vereist voor koopovereenkomsten en contracten.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Flip Schultz