Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen valutarisico’s?

Uitleg over termijncontracten en valutaopties

trader-man-hand-holding-a-cup-of-black-coffee-and-analysis-tactical-move-strategy-analysis-of-stock t20 1Qamxx

Internationaal handelen biedt kansen, maar brengt valutarisico’s met zich mee. Wanneer deze valutarisico’s niet verantwoord zijn, kun je ervoor kiezen om de risico’s af te dekken door middel van valutatermijntransacties of valutaopties.

Valutarisico’s zijn de risico’s die verbonden zijn aan het handelen met leveranciers en klanten buiten de Eurozone. Schommelingen in de valutakoersen kunnen van grote invloed zijn op jouw omzet.

Termijncontract

 • Leveranciers: in een termijncontract neem je de valutarisico’s weg door vast te leggen tegen welke koers je koopt of verkoopt. Wanneer je met je leverancier afspreekt dat je over drie maanden in dollars betaalt, dan hoef je je dus geen zorgen te maken over hoe de koers er tegen die tijd uitziet. Het risico dat de dollar op dat moment misschien duurder is geworden, is daarmee afgedekt. Je hoeft dus niet plotseling meer te gaan betalen dan was voorzien.

 • Klanten: hetzelfde kan je doen met buitenlandse klanten. Wanneer je in een termijncontract overeenkomt dat jouw klant over een aantal maanden betaalt, kun je hierin opnemen dat de koers van een bepaalde datum geldt. Op deze manier is het risico afgedekt dat je lagere inkomsten ontvangt dan verwacht.

Bedenk dat het afdekken van het valutarisico’s tot gevolg heeft dat je niet profiteert van een valutaschommeling die anders in jouw voordeel zouden zijn. In het termijncontract heb je immers een vaste prijs afgesproken.

Valutaopties

Een valutaoptie is een afspraak waarbij je het valutarisico verkleint, maar tegelijk wel kunt profiteren van een valutakoersschommeling die in jouw voordeel is. In tegenstelling tot bij een termijncontract maak je geen afspraak voor een vastgestelde valutakoers. Je koopt echter het recht om bepaalde valuta te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs. Er zijn twee typen valutaopties, die je gebruikt afhankelijk van of je een koersstijging of een koersdaling verwacht:

 • Calloptie: Je koopt het recht om bepaalde valuta te kopen tegen een vastgestelde prijs. Je maakt hiervan gebruik als je verwacht dat de koers gaat stijgen.

 • Putoptie: Je betaalt voor het recht om bepaalde valuta te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Je koopt een putoptie als je verwacht dat de koers gaat dalen.

Welke mogelijkheid is het meest geschikt voor mijn bedrijf?

Een termijncontract biedt je de meeste zekerheid: Je weet precies voor hoeveel euro's je producten verkoopt of inkoopt. Het nadeel is echter dat je niet kunt profiteren van een gunstige koersbewegingen. Valutaopties geven je die mogelijkheid wél, maar hiervoor betaal je wel een valutaoptie premie. Laat je daarom adviseren door een onafhankelijke verzekeringsadviseur over wat het beste past bij jouw bedrijf.

Tien tips om het valutarisico te beperken:

1. Overzicht

Maak een overzicht van toekomstige inkomsten en betalingen in buitenlandse valuta’s. Historische transacties en financiële planningen zijn hiervoor een goede basis. De lengte van betalingstermijnen bepaalt de kans op toekomstig koersverschil. Gelijktijdige inkomsten en betalingen in dezelfde valuta reduceren het resterende risico. Bepaal per valutapaar de omvang van het risico en de gevolgen van een koersstijging of -daling.

2. Rekening

Open een rekening in de vreemde valuta of gebruik de vreemde-valutarekening van je valuta-aanbieder. Dit is vooral interessant als je regelmatig grote sommen in vreemde valuta’s ontvangt. De bank wisselt de ontvangen deviezen dan namelijk niet automatisch om. Dit geeft je veel meer vrijheid bij het kiezen van de beste wisselkoers.

3. Instrumenten

Ken de instrumenten voor het afdekken van valutarisico’s en de daaraan verbonden kosten. De meest gebruikte instrumenten zijn termijncontracten, market orders en non-deliverable forwards. Vraag je valutaspecialist naar de voordelen, nadelen en kosten hiervan.

4. Restricities

Zoek uit of er restricties zijn op kapitaalstromen. Sommigen landen (zoals bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië) laten binnenkomende kapitaalstromen met rust, maar controleren wel streng de uitgaande kapitaalstromen. Om dit risico te vermijden, kan het zinvol zijn om een rekening of zelfs een lokaal kantoor in deze landen te openen.

5. Buitenlandse valuta

Overweeg om buitenlandse klanten in hun eigen valuta te laten betalen. Zakelijk gezien is dit een goede stap om (potentiële) klanten tegemoet te komen, maar hierdoor ontstaat wel een koersrisico, omdat de buitenlandse valuta uiteindelijk moet worden omgewisseld als de eigen kosten in euro’s moeten worden betaald.

6. Koersschommelingen

Analyseer hoe gevoelig de onderneming is voor koersschommelingen tegen de euro. Laat je adviseren door een specialist op het gebied van valutarisico’s die weet wat er in de markt speelt en ook helpt om voordelige koersbewegingen optimaal te benutten.

7. Risico per land

Bepaal de risico’s per land waarmee zaken wordt gedaan. Breng per land in kaart welke koersschommelingen zich in het verleden tegen de euro en de dollar hebben voorgedaan. Hiermee kunnen de verschillende dekkingsopties worden beoordeeld.

8. Natuurlijke hedges

Maak gebruik van eventuele ‘natuurlijke hedges’. Omdat een aantal vreemde valuta’s is gekoppeld aan bijvoorbeeld de dollar, is het aanhouden van bijvoorbeeld Hong Kong dollars voor een betaling in dollars een natuurlijke hedge. Dit is alleen praktisch voor de korte termijn, omdat het tijdelijk beslag legt op kapitaal.

9. Benut de rust

Maak gebruik van momenten van rust op de valutamarkten. Dit zijn ideale momenten om de toekomstige exposure in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk af te dekken.

10. Snel en veilig

Zorg dat betalingen snel en veilig aankomen. Snellere internationale betalingen kunnen van doorslaggevend belang zijn bij het onderhandelen met buitenlandse leveranciers. De snelheid en veiligheid van betalingen hangen af van het netwerk van banken dat een valuta-aanbieder gebruikt.

Wanneer je zaken doet met of in het buitenland, dan heb je te maken met valutarisico’s. Dit houdt in dat koersschommelingen een grote invloed kunnen hebben op de resultaten van je bedrijf. Stel, je vraagt voor een bepaalde levering $1000. Op dat moment is dat €730 waard. Twee maanden later, wanneer de rekening betaald wordt, is de koers van de dollar sterk gedaald, en is diezelfde $1000 nog maar €650 waard. Dat kan op grote schaal een flinke strop opleveren. Het is verstandig om deze risico’s in kaart te brengen, zodat je je onderneming er op kan voorbereiden.

Hoe breng ik de risico's in kaart?

Je kunt de risico's in kaart brengen door een aantal gegevens van je onderneming op een rijtje te zetten. Afhankelijk van de uitkomst kun je overwegen om de risico's af te dekken. 

 • Welk percentage van je omzet is in een ander valuta dan de euro?

 • Wat zijn de consequenties voor je bedrijf als de koers van de omzet die in vreemde valuta wordt gehaald met 10 procent stijgt of daalt?

 • Hoe ga je grote koersschommelingen opvangen (door risico's af te dekken, door ze te belasten aan afnemers, door contracten aan te passen)?

 • Vinden er binnenkort overnames of (des)investeringen plaats waarbij je onderneming een valutarisico loopt?

 • Kun je verliezen doorberekenen aan je klanten?

 • Waar zitten je concurrenten (binnen/buiten de Eurozone?) en wat doen zij op dit vlak?

 • Wat betekent een koerswijziging voor de concurrentiepositie van je onderneming?

Voorbeeld

Om het risico te bepalen, hieronder een scenario van een munt die 10% in waarde daalt:

Als je bedrijf 10% van de omzet in dollars behaalt, en de koers van de dollar daalt 10% ten opzichte van de euro, dan zal je omzet 1% lager zijn dan verwacht. Als je winstmarge oorspronkelijk 2% was, betekent deze 1% omzetdaling een halvering van de winst (naar 1%). Wanneer je oorspronkelijk een winstmarge van 20 procent had , dan betekent de omzetdaling van 1% 'slechts' een winstdaling van 5%.

Er zijn manieren om je risico’s af te dekken. Daarover lees je hier meer.

Redactie MKB Servicedesk

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Wat vind je van dit artikel?