Wat zijn valutarisico’s?

Wat zijn de valutarisico's voor jouw bedrijf?

10 december 2015

Er zijn genoeg redenen om internationaal te gaan ondernemen. Bedenk wel dat je ook valutarisico's loopt als je zaken doet met het buitenland.

Wanneer je zaken doet met of in het buitenland, dan heb je te maken met valutarisico’s. Dit houdt in dat koersschommelingen een grote invloed kunnen hebben op de resultaten van je bedrijf. Stel, je vraagt voor een bepaalde levering $1000. Op dat moment is dat €730 waard. Twee maanden later, wanneer de rekening betaald wordt, is de koers van de dollar sterk gedaald, en is diezelfde $1000 nog maar €650 waard. Dat kan op grote schaal een flinke strop opleveren. Het is verstandig om deze risico’s in kaart te brengen, zodat je je onderneming er op kan voorbereiden.

Hoe breng ik de risico's in kaart?

Je kunt de risico's in kaart brengen door een aantal gegevens van je onderneming op een rijtje te zetten. Afhankelijk van de uitkomst kun je overwegen om de risico's af te dekken. 

  • Welk percentage van je omzet is in een ander valuta dan de euro?

  • Wat zijn de consequenties voor je bedrijf als de koers van de omzet die in vreemde valuta wordt gehaald met 10 procent stijgt of daalt?

  • Hoe ga je grote koersschommelingen opvangen (door risico's af te dekken, door ze te belasten aan afnemers, door contracten aan te passen)?

  • Vinden er binnenkort overnames of (des)investeringen plaats waarbij je onderneming een valutarisico loopt?

  • Kun je verliezen doorberekenen aan je klanten?

  • Waar zitten je concurrenten (binnen/buiten de Eurozone?) en wat doen zij op dit vlak?

  • Wat betekent een koerswijziging voor de concurrentiepositie van je onderneming?

Voorbeeld

Om het risico te bepalen, hieronder een scenario van een munt die 10% in waarde daalt:

Als je bedrijf 10% van de omzet in dollars behaalt, en de koers van de dollar daalt 10% ten opzichte van de euro, dan zal je omzet 1% lager zijn dan verwacht. Als je winstmarge oorspronkelijk 2% was, betekent deze 1% omzetdaling een halvering van de winst (naar 1%). Wanneer je oorspronkelijk een winstmarge van 20 procent had , dan betekent de omzetdaling van 1% 'slechts' een winstdaling van 5%.

Er zijn manieren om je risico’s af te dekken. Daarover lees je hier meer.

Redactie MKB Servicedesk

Bron: Ministerie van Economische Zaken