Wat kan ik doen als ten onrechte niet is aanbesteed?

Overzicht van de juridische mogelijkheden
Het kan voorkomen dat je als ondernemer merkt dat een overheidsopdracht wordt uitgevoerd zonder dat deze opdracht is aanbesteed, terwijl dit volgens de regels wel had gemoeten. Als ondernemer heb je verschillende juridische mogelijkheden.

Kort geding
In de eerste plaats kan je via een kort geding stopzetting van de werkzaamheden vorderen. Dit zal in de praktijk alleen zinvol zijn indien de uitvoering zich nog niet in een vergevorderd stadium bevindt.
 
Indien deze vordering slaagt, is de overheidsinstantie die had moeten aanbesteden verplicht om de overeenkomst met de derde te beëindigen (met alle financiële consequenties van dien). Vervolgens dient dan een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.  
 
Civiele bodemprocedure
Indien een kort geding niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van de werkzaamheden al bijna is voltooid, dan kun je een civiele bodemprocedure starten om schadevergoeding te verkrijgen.
 
In deze procedure je als gedupeerde ondernemer aannemelijk moeten maken dat je een reële kans had gemaakt op de opdracht indien zou zijn aanbesteed. Hoewel dit geen eenvoudige opgave is, is het zeer zeker wel de moeite waard om te laten onderzoeken of een dergelijke vordering kansrijk is.

Accountant
Overigens zullen overheidsorganen niet snel geneigd zijn om een aanbestedingsplichtige opdracht niet aan te besteden. De accountant van de aanbesteder zal in het kader van de rechtmatigheidscontrole na moeten gaan of de aanbestedingsregels in acht zijn genomen bij opdrachtverlening. Bestuurders van de aanbestedende dienst kunnen in de problemen komen indien de rechtmatigheidsverklaring niet kan worden afgegeven.
 

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten