Op basis van welke criteria wordt de opdracht gegund?

Schat een reeël bedrag in

28 augustus 2012

Op basis van de ingekomen inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst een beoordeling: wie is de beste?

De keuze wordt bepaald door het gunningscriterium. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.

Laagste prijs:

Degene die de dienst aanbiedt voor laagste prijs is de winnaar en krijgt in principe de opdracht.

Let op: Dien wel een reëel bedrag in, want als het bedrag ‘onevenredig laag’ is, dan leidt dat vrijwel altijd tot uitsluiting van deelname.

Economisch meest voordelige inschrijving (emvi):

Degene die de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft (op basis van puntentoekenning) is de winnaar.

Voorgenomen gunningsbeslissing

De aanbestedende dienst stuurt alle inschrijvers een brief, waarin wordt vermeld wie de winnaar is geworden en waarom. In deze brief wordt de ‘voorgenomen gunningsbeslissing’ bekend gemaakt.

Tegen deze beslissing kun je als afgewezen inschrijver opkomen door een juridische procedure te starten tegen de aanbestedende dienst. In de brief met de voorgenomen gunningsbeslissing staat vrijwel altijd de termijn genoemd waarbinnen je een procedure aanhangig moet maken.

Vijftien dagen

Aanbestedende diensten hanteren daarvoor (op dit moment) vrijwel altijd een termijn van slechts vijftien dagen na de bekendmaking van de voorgenomen gunningsbeslissing. Dit betekent dat je binnen vijtien dagen een procedure aanhangig moet hebben gemaakt om de gunning tegen te kunnen houden.

Procedurefouten

Voor een kansrijke juridische procedure moet de aanbestedende dienst natuurlijk wel tegen de regels hebben gehandeld of een fout hebben begaan. Je moet aan de rechter kunnen aantonen dat de aanbestedende dienst procedurefouten heeft gemaakt.

Om te kunnen procederen heb je wel een advocaat nodig, dus zorg ervoor dat je tijdig aan de bel trekt. De aanbestedingsdesk staat voor je klaar om vragen te beantwoorden, klachten te registreren en je zo nodig door te verwijzen naar een aanbestedingsspecialist.