Hoe ziet mijn doelgroep eruit?

Doelgroep segmentatie en adressen inkoop

17 oktober 2018

Het versturen van een mailing heeft alleen effect als de tekst en vorm zijn afgestemd op de doelgroep. Dan is de volgende stap, het inkopen van de juiste adressen, ook eenvoudiger.

Marketing nieuwe stijl

Het bepalen van je doelgroep is een proces waarvoor geen duidelijke richtlijnen bestaan. Toch is het nuttig om in kaart te brengen voor wie je doet wat je doet. Om voor jezelf duidelijk te maken hoe je doelgroep eruit ziet, kun je het beste een lijst samenstellen met daarin zoveel mogelijk kenmerken van je klanten. Kenmerken kunnen onder meer zijn:

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Woonplaats

 • Regio

 • Klasse

 • Opleidingsniveau

 • Beroep

 • Functie

 • Vrijetijdsbesteding

 • Aankoopgedrag

 • Verbruiksgedrag

Bij een zakelijke doelgroep zijn ook de volgende kenmerken relevant:

 • Branche

 • Aantal werknemers

 • Vestigingsplaats

 • Omzet

 • Familiebedrijf

 • Franchising

Deelmarktmatrix

Een ander hulpmiddel voor het bepalen van je doelgroep is de deelmarktmatrix. Hiermee deel je de markt op in kleine stukken zodat je een specifieke doelgroep kunt bepalen. Zet aan de ene kant van de matrix twee soorten producten neer en aan de andere kant drie soorten klanten, zodat er zes potentiële doelgroepen ontstaan. Op basis van de deelmarktmatrix beslis je op welke groep je je richt.

Wat is het verschil tussen zakelijke en particuliere ontvangers?

 • Portemonnee: Aan een zakelijke ontvanger vraagt je mailing om geld uit te geven vanuit het bedrijf. Een consument spreek je direct aan op zijn eigen portemonnee. Zakelijke aanschaffen kunnen vaak worden afgetrokken van de belasting, voor een privé aanschaf geldt dit niet. Zakelijke ontvangers hebben te maken met vastgestelde budgetten. Het versturen van direct mail aan het begin van het jaar is daarom gunstig.

 • Aankoopproces: Producten of diensten die je met een direct mail aanbiedt aan bedrijven zijn meestal duurder dan die voor een consument, hoewel dit niet altijd opgaat. Bij een mailing aan consumenten probeer je een directe aankoop uit te lokken. Hoe duurder het aan te schaffen product of dienst, hoe meer tijd nodig is om de aanschaf te bereiken. Dat betekent dat het proces om een zakelijke ontvanger te overtuigen vaak langer is en uit meer stappen bestaat dan het proces om een consument tot aanschaf te bewegen.

 • Overtuiging: Consumenten doen makkelijker impulsaankopen dan zakelijke ontvangers. Bij mailings die gericht zijn op consumenten doe je veel meer een beroep op factoren die een impulsaankoop bevorderen. Bij zakelijke mailings beroep je je vooral op rationele argumenten om de klant te overtuigen.

Wat is belangrijk bij het kopen en gebruiken van adresbestanden?

 • Oude adresbestanden zijn waardeloos. Particuliere adressen verouderen minder snel dan zakelijke gegevens. Vooral bij die laatste is het belangrijk dat de aanvullende informatie, zoals contactpersoon en functie, nog kloppen om de gewenste respons te genereren. Een marketingcommunicatiebureau zoals Cendris kan je hierbij helpen. Zij hebben een grote database met consumenteninformatie. Wanneer je bezuinigt op de inkoop van een goed adressenbestand, loop je kans dat je hele investering in de direct mailactie voor niets is geweest.

 • Handel in gegevens voor direct marketing doeleinden is toegestaan, zolang er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo heeft de FEDMA (Europese direct marketing brancheorganisatie) in 2003 een privacy gedragscode opgesteld die verplichtingen schept voor de omgang met persoonsgegevens bij alle direct marketing activiteiten. De belangrijkste regels zijn dat je verplicht bent om geadresseerden te informeren over je identiteit, het doel van je mailing en het recht van verzet. Als een geadresseerde verzet aantekent, ben je verplicht om het gebruik van het desbetreffende adres te stoppen.

 • Via listbrokers kun je ook adresbestanden van particulieren bemachtigen. Het gaat dan om de klantenbestanden van bijvoorbeeld ECI, de Postcodeloterij of Libelle. Nadeel is dat bij deze adressen vaak weinig persoonlijke kenmerken bekend zijn.

 • Zakelijke adressen zijn te huur of te koop bij gespecialiseerde bureaus. Huren is goedkoper, maar je mag de adressen dan slechts eenmaal gebruiken. Het risico van kopen is dat de kwaliteit van het bestand snel achteruit gaat, vanwege de mutaties. 

Auteur

Patty Sjerps