Verhoog productiviteit door heldere instructies

Haal het onderste uit de kan met trainingen en opleidingen

16 juli 2014

Prachtig al die hard- en software die je hebt aangeschaft, nu zorgen dat het allemaal lekker draait. Dat kan op de harde manier: met vallen en opstaan. En op de zachte: met trainingen en opleidingen.

Zelfoverschatting. Dat is de kwaal waar veel medewerkers in ondernemingen aan leiden, zo bleek uit een onderzoek van de Universiteit Twente, waarvan de resultaten in maart 2012 werden gepresenteerd. Mensen denken dat ze opleidingen niet zo nodig hebben omdat ze de belangrijkste ins- en outs van de systemen waar ze mee werken toch wel weten.

8 procent door het putje

Niks is minder waar, zo constateerden de onderzoekers. Bij een gemiddeld bedrijf gaat zo'n 8 procent van de haalbare productiviteit verloren door haperende ICT-systemen en gebrekkige digitale vaardigheden van de gebruikers. Het blijkt zo'n beetje fifty-fifty: een procent of vier van alle werktijd gaat verloren, doordat systemen af en toe plat gaan of niet doen wat ze moeten doen en nog eens zo'n vier procent gaat door het putje door geklungel bij de bediening van die systemen.

Geen tijd?

De onderzoekers stelden ook vast dat opleidingen veel meer effect hebben dan gebruikers zelf inschatten. Met andere woorden: ze overschatten hun eigen vaardigheden en onderschatten het belang van regelmatig bijspijkeren. En jij als ondernemer hebt een ander probleem met trainingen en opleidingen. Dat probleem heet tijd. Of beter: geen tijd. Een hele kortzichtige redenering, want die tijd win je ruimschoots als je beter uit de voeten kunt met je eigen ICT.

Gerichte trainingen

De onderzoekers uit Twente keken vooral naar algemene 'digitale vaardigheden', zoals het uit de voeten kunnen met Office suites en andere veel gebruikte programmatuur, het gebruik van internet, van smartphones, en dergelijke. Er zijn ook meer specialistische onderdelen binnen je ICT, afhankelijk van het soort business dat je hebt. Training in deze meer specialistische onderdelen zet nog veel meer zoden aan de productiviteitsdijk. Die zijn echt een must.

Ondernemers blijken zeer tevreden over de resultaten van investeringen in opleidingen. Zo is 80 procent van mening dat de kennis en vaardigheden van hun werknemers erdoor vooruit gaat. Ook stelt 60 procent dat de motivatie en houding van het personeel wordt verbeterd. (Bron: EIM)

Zes gewetensvragen

Hoe het ervoor staat met jouw beleid op het gebied van opleidingen en trainingen kun je toetsen aan de hand van de volgende gewetensvragen:

1. Het je een ict-opleidingsplan voor je medewerkers en voor jezelf?

2. Hoeveel van je medewerkers hebben het afgelopen jaar een ict-opleiding, -training of -cursus gevolgd? En de afgelopen vijf jaar?

3. Wanneer zat jij zelf voor het laatst in de schoolbankjes?

4. Let je op ict-vaardigheden als je mensen aanneemt? Hoe zwaar wegen die?

5. Speelt het volgen van opleidingen en het behalen van certificaten een rol bij de beoordelingsgesprekken met je personeel?

6. Hoe is de ontwikkeling van het opleidingsbudget de afgelopen jaren? Stijgt het? Neemt het af? Blijft het stabiel? Heb je wel een duidelijk budget vastgesteld?

De antwoorden op deze vragen geven aan of jouw organisatie al een echte leercultuur heeft.

Slechts een vijfde (22%) van de ondervraagden in een onderzoek van de Universiteit Twente heeft de afgelopen drie jaar een ICT-training gevolgd. Uit de groep directie en hoger management volgde slechts 1 op de 10 werknemers de laatste drie jaar een ICT-training. 60 procent geeft ‘heb ik niet nodig’ als belangrijkste reden op om dit niet te doen. Bron: Rapport Ctrl-Alt-Delete.

Waar vind ik de juiste opleiding?

Het aanbod van ict-opleidingen en -trainingen is groot. Er zijn zowel klassikale als online mogelijkheden. De meeste opleidingsinstituten beide beide vormen aan. Sommige opleiders richten zich vooral op de gebruikers, anderen vooral op it-professionals en weer anderen op beide groepen.

Hier een greep uit de vele aanbieders in alfabetische volgorde:

 • AT Computing

 • Compu'Train

 • Dirksen

 • ExplainIT

 • Ictivity

 • ICTtrainingen.nl

 • LOI

 • Master it Training

 • Scheidegger

 • Sign on

 • Twice 

Aanbevelingen

In het rapport Crtl Alt Delete staan verschillende aanbevelingen ter verhoging van de productiviteit. Dit is wat je volgens het rapport op het gebied van trainingen en opleidingen in ieder geval moet doen:

* Geef speciale aandacht aan laaggeschoolde werknemers

* Zorg voor trainingen in internetvaardigheden

* Toets digitale vaardigheden bij de werving van nieuw personeel en zorg dat die vaardigheden up-to-date blijven

* Maak training en certificering onderdeel van je ondernemingsbeleid