Welke regels en tarieven veranderen op 1 april?

Overzicht van wijzigingen regels en tarieven 1 april 2014

03 april 2014

Geen grap: 1 april 2014 is het moment waarop een aantal regels en tarieven verandert. Belangrijk voor je personele en juridische zaken! Welke veranderingen op het gebied van ontslag, rente, vergunningen en subsidieregelingen staan je te wachten?

Nieuwe regels en tarieven per 1 april 2014

1. Collectief ontslag: werknemer met AOW als eerste

Bij collectief ontslag geldt het afspiegelingsbeginsel. Dat betekent dat je werknemers met soortgelijke functies in leeftijdscategoriën indeelt, en vervolgens degene die als laatste in een categorie in dienst is gekomen, als eerste ontslaat.

Vanaf 1 april wijzigen deze regels. Dan moet je eerst de werknemers ontslaan die recht hebben op een AOW-uitkering. Vervallen er bijvoorbeeld 5 banen en hebben 8 werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag.

2. Nieuw tarief belastingrente en invorderingsrente

Voor de invorderingsrente wordt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gehanteerd, maar wel met een ondergrens van 4 procent. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is voortaan gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een ondergrens van 8 procent.

Dat betekent dat per 1 april 2014:

- de belastingrente en de invorderingsrente voor overige belastingen 4 procent is, en

- de belastingrente en de invorderingsrente voor de venootschapsbelasting 8,25 procent is.

3. Nieuw: de vergunning voor verblijf en arbeid

De vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is een combinatie van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Hij is bedoeld voor werknemers en stagiairs van buiten de EER en Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.

Een GVVA vraagt u aan bij de IND. Een aparte tewerkstellingsvergunning is dan dus niet meer nodig.

4. Afvalstoffenheffing weer ingevoerd

De afvalstoffenbelasting, die nog maar twee jaar geleden was afgeschaft, wordt opnieuw ingevoerd. Voor het storten van afval betaal je voortaan een tarief van 17 euro per 1.000 kilogram. Je moet vóór 31 oktober aangifte doen voor de afvalstoffenbelasting over het 2e en 3e kwartaal van 2014.

5. eHerkenning betrouwbaarheidsniveau

Als je in het Omgevingsloket online een omgevingsvergunning wil aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen wil raadplegen, dan heb je voortaan een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveaus met niveau 2. 

6. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger

Je moet straks aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen om benoemd te worden als curator, bewindvoerder of mentor. De kantonrechter beoordeelt bij je benoeming of je geschikt bent, en een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat je aan de kwaliteitseisen voldoet.

7. Subsidieregeling voor duurzame energie geopend

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Hij is geopend van 1 april tot 18 december 2014 en heeft een budget van 3,5 miljard euro. Je kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • duurzame elektriciteit;

  • duurzame warmte, of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;

  • groen gas.

8. Windows XP niet meer ondersteund

Microsoft stopt met de technische ondersteuning van Windows XP en de automatische beveiligingsupdates. Ook is Microsoft Security Essentials niet meer beschikbaar. Een computer met Windows XP is na die datum kwetsbaarder voor virussen en andere beveiligingsrisico's. Bovendien kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden met software en apparaten.

Auteur

Martin Krüger