Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Standaard termijn is 30 dagen, maximum is 60 dagen

29 juli 2020 2 minuten

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgesteld. Sinds 1 juli 2018 zijn deze betaaltermijnen maximaal 60 dagen.

De wettelijke betalingstermijn waarmee je te maken hebt, hangt af van welk type klant je debiteur is. Voor grote bedrijven gelden strengere regels dan als je aan midden- of kleine bedrijven of overheden levert. Voor consumenten gelden geen wettelijke betalingstermijnen.

Business-to-business (B2B)

Als je contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.

Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Ook betalingen tussen bedrijven en overheden moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling

Betaalt je tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag je een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Je hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Heb je niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is 40 euro. Daarnaast mag je wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Je maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. Je kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Huidige status van de wet

De wet geldt voor alle bedrijven en overheden in Nederland. De wet is ingegaan op 16 maart 2013 en aangevuld op 1 juli 2018.

In juni 2020 werd bekend dat er wordt gewerkt aan een wetswijziging om de maximale betalingstermijn van het grootbedrijf aan het mkb te halveren, die wordt dus 30 dagen. Wanneer deze wetswijziging ingaat is nog niet bekend.

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.