Wettelijke betalingstermijn 30 dagen

Binnen 30 dagen facturen betalen

14 juni 2022 2 minuten

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgesteld. Per 1 juli 2022 is deze betalingstermijn maximaal 30 dagen.

De wettelijke betalingstermijn waarmee je te maken hebt, hangt af van welk type klant je debiteur is. Voor grote bedrijven gelden strengere regels dan als je aan midden- of kleine bedrijven of overheden levert. Voor consumenten gelden geen wettelijke betalingstermijnen.

Zakelijke betalingstermijn factuur: 30 dagen

Voor business-to-business (B2B) geldt: als je contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. Dit geldt ook voor grote bedrijven. Per 1 juli 2022 mogen zij niet meer maximaal 60 dagen afspreken, maar geldt ook voor hen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Wettelijk betalingstermijn zzp

Ook als zelfstandig ondernemer kun je op facturen 30 dagen aanhouden als betalingstermijn. Uiteraard kun je met een opdrachtgever een kortere betalingstermijn aanhouden, zoals 14 dagen. Maar dit moet je dan contractueel vastleggen.

Huidige status van de wet

De wet waarin betalingstermijnen zijn vastgelegd geldt voor alle bedrijven en overheden in Nederland. Die wet is ingegaan op 16 maart 2013 en aangevuld op 1 juli 2018. Toen werd bepaald dat in een overeenkomst een langere betaaltermijn (maximaal 60 dagen) mocht worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen was dan alleen toegestaan als aangetoond kon worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig was.

Per 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn ook voor het grootbedrijf naar 30 dagen bijgesteld.

Betalingstermijn factuur aan consumenten

Je mag als ondernemer zelf bepalen wat de betalingstermijn is als je producten of diensten levert aan consumenten. Er is geen betalingstermijn voor consumenten vastgelegd in de wet. De betalingstermijn moet wel redelijk zijn.

Geen minimumbetalingstermijn factuur

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Je maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. Je kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Geen of te late betaling?

Betaalt je tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag je een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Je hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Heb je niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is 40 euro. Daarnaast mag je wettelijke rente in rekening brengen.

Meldpunt achterstallige betalingen grootbedrijf

Als je niet-betalende klant een groot bedrijf is (meer dan 250 werknemers, meer dan € 40 miljoen omzet of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen), kun je hiervan anoniem melding doen bij het meldpunt achterstallige betalingen.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.