Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Subsidie voor innovatieve projecten die leiden tot CO2-vermindering én kostenbesparing

28 januari 2022 4 minuten

CO2-reductie is cruciaal om de klimaatdoelen voor 2030 te halen en een groene economie te realiseren. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om het over een duurzamere boeg te gooien. Bijvoorbeeld via de subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Wat is de HER+?

Wat is HER+?

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is een subsidieregeling voor bedrijven die zich inzetten voor innovatieve projecten met de focus op CO2-vermindering. Een HER+ project moet uiterlijk in 2030 leiden tot CO2-vermindering, want 2030 is het jaar waarin de eerste CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord gerealiseerd moeten zijn. De HER+ is een subsidie voor energie-innovatie van de Topsector Energie en is tot stand gekomen in opdracht van de ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Opvolger HER

HER+ is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie (HER). In de oude regeling ging het om hernieuwbare energie. Met het oog op de klimaatdoelen voor 2030 en de beoogde CO2-vermindering is de HER uitgebreid en is de focus meer komen te liggen op energietransitie. Vandaar de naam: Hernieuwbare Energietransitie. De HER+ is dus een uitbreiding van de HER.

Onder de HER+ kunnen projecten in meer categorieën meedoen voor subsidie, zolang de projecten innovatief zijn en de energietransitie (de transitie naar duurzame energie) bevorderen. Net als bij de HER komen in de HER+ innovatieve projecten voor hernieuwbare energieproductie met technieken als windenergie, zonnestroomtechnologie en hernieuwbaar gas in aanmerking voor subsidie. Maar daarnaast is er nu ook subsidie op te halen voor innovatieve projecten als:

 • Verschillende vormen van waterstofproductie

 • CO2-afvang en -opslag (CSS)

 • Vormen van duurzame warmteproductie

Doel HER+

Zoals gezegd moet de HER+ bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 door middel van CO2-reductie. Maar dat is niet het enige doel van deze subsidieregeling. Ze moet er ook voor zorgen dat dit zo kosteneffectief mogelijk gebeurt. Hoe zit dat? De HER+ subsidie moet leiden tot kostenbesparing doordat er minder andere subsidie-uitgaven nodig zijn, zoals via het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Een andere kostenbesparing zit hem in het feit dat de HER+ subsidie per saldo moet leiden tot meer kostenvoordeel dan de feitelijke subsidie die uitgegeven is. Bij de meeste projecten moet je dit van tevoren kunnen aantonen.

SDE++ versus HER+

De HER+ en SDE++ hebben veel met elkaar te maken. Vandaar dat de categorieën voor HER+ subsidie hetzelfde zijn als bij de SDE++. De hoofdcategorieën zijn:

 • Hernieuwbare elektriciteit

 • Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbaar gas

 • CO2-arme warmte

 • CO2-arme productie

Om wat voor soort projecten gaat het dan? Bijvoorbeeld projecten die…

 • Windenergieproductie op zee en de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken

 • Het opwekken en opslaan van duurzame energie combineren

 • Opties voor hernieuwbare energie toepassen die niet in de SDE++ zitten én waarop dankzij innovatie meer productie haalbaar is (voorbeelden: zonnewarmte, zon PV-systemen die los staan van het net, buitenluchtwarmte, ondiepe bodemenergie)

HER+ in het kort

Een paar praktische dingen over de HER+:

Budget. Het budget is € 50 miljoen. Voor de verdeling geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op 10 januari 2022 zat er nog € 41.201.299 in de subsidiepot. Er is dus nog ruimte!

Loket geopend. Het loket is geopend sinds 1 april 2021 (9 uur) en sluit op 31 maart 2022 (17 uur). Het loket sluit ook als de pot leeg is.

Aanvragen. Je kunt HER+ subsidie aanvragen zolang het loket open. Aanvragen doe je met eHerkenning niveau 3.

Voorwaarden

Zoals eerder gezegd: een van de belangrijkste voorwaarden is dat je innovatieve HER+ project bijdraagt tot CO2-vermindering, op zijn laatst in 2030. Daarnaast gelden er andere voorwaarden, zoals:

 • Het gaat om een industrieel onderzoek (IO), experimenteel onderzoek (EO), demonstratieproject (Demo) of een combinatie hiervan.

 • Het project past binnen de beschrijving zoals die staat in de programmalijnen van de HER+ regeling.

 • Het is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemers op eigen risico (en voor eigen rekening) aan het project meedoen. Er is op zijn minst 1 ondernemer bij betrokken.

 • Je moet een goed onderbouwd projectplan hebben waarin onder andere duidelijk naar voren komt dat het project haalbaar en rendabel is.

 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar en mogen nog niet begonnen zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Uiterlijk 6 maanden na de subsidietoewijzing moet het project van start gaan.

Lees alle voorwaarden in de Handleiding HER+

Projectidee laten toetsen

Er worden best wel wat voorwaarden gesteld aan een HER+ project. Vandaar dat je je projectidee kunt laten testen. Je moet dan een formulier invullen waarin je kort uitlegt waar het project over gaat. Een van de RVO-adviseurs zal dan contact met je opnemen en met je bespreken of je project kans maakt op een subsidie. Sommige ondernemers vinden het fijn om zich bij de aanvraag te laten adviseren door een adviesbureau.

HER+ aanvragen

Ben je klaar voor de aanvraag? Dan kun je de HER+ subsidie aanvragen. Als alle informatie ontvangen is, hoor je binnen 8 weken of je aanvraag goedgekeurd is. 

Energietransitie

De overheid stimuleert bedrijven om over te stappen op duurzaam ondernemen, omdat een groene economie het nieuwe normaal moet gaan worden. De HER+ is een van de subsidieregelingen die bedrijven helpen bij de energietransitie. Maar er zijn nog veel meer regelingen die jou als bedrijf kunnen helpen om de overstap makkelijker én aantrekkelijker te maken. Lees hier meer over in het artikel: subsidies voor duurzaam ondernemen. Wil je meer inspiratie opdoen over duurzaamheid en jouw onderneming? Check dan onze duurzaam ondernemen pagina.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.