Wetten & Regels

Juridisch

Hoe krijg je nadeelcompensatie voor een opengebroken straat?

Column | Hoe toon je aan dat je bedrijf schade heeft geleden?

Lijd je als ondernemer schade door opengebroken straten, afgesloten wegen of een grootschalig infrastructureel project, dan wil je deze verhalen op de overheid. Valt jouw schade buiten het normaal maatschappelijk risico? Verzoek de overheid om schadevergoeding en onderbouw je aanvraag zo zorgvuldig mogelijk.

26 augustus 2013 3 minuten

Waar moet je als ondernemer op letten bij de nieuwe Code Email?

Let op, de eisen voor mailings zijn strenger!

Sinds 1 januari 2012 geldt de Code Email. Je mag niet meer ongevraagd digitale mailings van partners doorsturen en moet explicieter toestemming vragen aan je klanten.

04 februari 2013 2 minuten

Wat betekent de Wet van Dam voor ondernemers?

Contract niet altijd met één maand op te zeggen

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Inmiddels hebben we er ruim een jaar ervaring mee. Wat houdt deze wetswijziging in? Wat betekent deze wet voor jou als ondernemer?

31 januari 2013 3 minuten

Van openbare maatschap naar vennootschap

De aangepaste Wet Personenvennootschappen

De openbare maatschap heeft met de Wet Personenvennootschappen een grote verandering ondergaan: hij is automatisch omgezet in een openbare vennootschap. Dit kan gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.

24 januari 2013 2 minuten

Zelfstandige wel zelf verantwoordelijk

MKB-Nederland bestrijdt uitspraak Hoge Raad

Zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf uitvoeren, vallen niet onder de arboverantwoordelijkheid van dat bedrijf.

21 januari 2013 1 minuten

Nieuwe wetten voor ondernemers in 2013

Altijd op de hoogte van wetswijzingen met NieuweWetten-app

Nieuwe en gewijzigde wetten treden op twee momenten per jaar in werking: op 1 januari en 1 juli. Welke veranderingen zijn komende jaar belangrijk voor jou? De belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

28 december 2012 3 minuten

Uitspraak rechter steunt ondernemers in strijd tegen concurrentie van overheden

Ondernemer wint na vijf jaar juridische strijd van KvK

Een rechtszaak aanspannen tegen een overheidsinstantie, veel ondernemers schatten hun kansen laag in. Want ook al weet je dat de instantie oneerlijk concurreert of clustert bij aanbestedingen, je procedeert tóch tegen de overheid. Ondernemer Gert Kwetters bewijst met zijn gewonnen rechtszaak tegen de KvK dat ondernemers zich wel degelijk kunnen wapenen tegen de overheid.

27 november 2012 4 minuten

Ondernemer wint na vijf jaar strijd tegen KvK

Uitspraak Gerechtshof: Kamer van Koophandel verstoort marktwerking

Na een vijf jaar durende strijd tegen de Kamer van Koophandel, heeft ondernemer Gert Kwetters zijn gelijk gehaald bij het Gerechtshof in Den Haag. Volgens de rechter verstoort de Kamer van Koophandel de markt door eenzelfde product aan te bieden als Kwetters doet.

12 november 2012 2 minuten

Oprichten bv per 1 oktober makkelijker voor ondernemer

Ondernemers nog onbekend met nieuwe bv-recht

Het nieuwe bv-recht geldt per 1 oktober 2012. Met deze wetswijziging moet ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker worden. Ook het oprichten van een bv wordt eenvoudiger.

04 oktober 2012 2 minuten

Een televisie in de zaak: mag dat zomaar?

De regels omtrent zakelijk gebruik van tv en video

Een voetbalwedstrijd uitzenden op een groot scherm of in je winkel een videofilm vertonen. Soms is het zakelijk gebruik van tv en video onderdeel van de bedrijfsformule of wordt het ter ontspanning aangeboden.

15 augustus 2012 2 minuten

Paarse krokodil: onnodige bureaucratie

Minder administratieve rompslomp voor ondernemers

Je hebt hem vast wel eens gezien, die reclame over de in het zwembad zoek geraakte paarse krokodil. Een treffende illustratie van de wijze waarop we in de dagelijkse praktijk ook vaak tegen onnodige bureaucratie aanlopen.

15 augustus 2012 2 minuten

Wat doen de Nederlandse ministeries?

En waar zijn de Nederlandse departementen voor verantwoordelijk?

Het beleid van de Nederlandse regering wordt uitgevoerd door een grote hoeveelheid ambtenaren, die verdeeld zijn over diverse ministeries. Maar welk ministerie is waarvoor verantwoordelijk?

15 augustus 2012 3 minuten

Wat is het warenwetbesluit tattoeëren en piercen?

Eisen die gesteld zijn in het warenwetbesluit

Wie tattoos, piercings en permanente make-up aanbrengt, moet zich aan bepaalde regels houden. Zo moet je je aan een leeftijdsgrens houden en op een hygiënische manier werken.

15 augustus 2012 2 minuten

Wedstrijden Oranje kijken in je bedrijf

Moet ik BUMA een vergoeding betalen?

Met het EK in het vooruitzicht overweeg je om met je personeel gezamenlijk naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Moet je dan nog een of andere vergoeding betalen aan de BUMA of vergelijkbare instantie?

15 augustus 2012 2 minuten

De boete verhalen op de roker

Roken in horeca gelegenheden

Als horecaondernemer kun je een boete krijgen als er gerookt wordt in jouw onderneming, ook als je het er niet mee eens bent of het niet eens doorhebt. Kun je de klant die de overtreding begaan heeft aansprakelijk stellen?

15 augustus 2012 2 minuten

Wat is successierecht?

Hoe werkt deze wet?

Je denk er niet graag aan, maar ook jij kunt te maken krijgen met het overlijden van een van je naaste familieleden. In het geval van een erfenis moet je rekening houden met het successierecht.

15 augustus 2012 4 minuten

Mag een leverancier mij verkoopprijzen opleggen?

Het maken van verticale prijsafspraken

Europese en Nederlandse mededingingsregels staan niet toe dat leveranciers prijzen opleggen aan wederverkopers. Dit geldt zowel voor directe als indirecte prijsbinding. Dit is verticale prijsbinding.

15 augustus 2012 1 minuten

Wat is de Mededingingswet?

NMa houdt eerlijke concurrentie in stand

‘Iets met concurrentie’, is het antwoord dat je vaak van mensen krijgt als je ze vraagt naar de uitleg van de Mededingingswet. Straks kun jij ze vertellen hoe het precíes zit.

15 augustus 2012 2 minuten

Getoond 37 tot en met 54 van 57 totaal, er zijn meerdere pagina's