Wat betekent de Wet van Dam voor ondernemers?

Contract niet altijd met één maand op te zeggen

documenten

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Inmiddels hebben we er ruim een jaar ervaring mee. Wat houdt deze wetswijziging in? Wat betekent deze wet voor jou als ondernemer?

Om de consument te beschermen tegen stilzwijgende verlengingen van overeenkomsten is de Wet van Dam in het leven geroepen. Volgens deze wet mogen bedrijven overeenkomsten met een consument na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen met nogmaals een bepaalde periode. Het is dus niet meer toegestaan om bijvoorbeeld een contract van een half jaar weer met een half jaar te verlengen.

Opzegtermijn: één maand

Overeenkomsten mogen wel worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op voorwaarde dat de consument daarbij wel de mogelijk krijgt om op ieder moment deze overeenkomst op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Verder mogen consumenten niet worden verplicht de opzegging op een bepaald moment te laten plaatsvinden. Dit betekent dat zij een verlengde overeenkomst op ieder gewenst moment mogen opzeggen. Tenslotte moet de consument een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen.

Uitzondering voor kranten en tijdschriften

Kranten- of tijdschriftenabonnementen mogen na de eerste contractperiode telkens met maximaal drie maanden stilzwijgend worden verlengd. De consument moet daarbij wel de mogelijkheid krijgen om op te zeggen. Voor tijdschriften of bladen die minstens één keer per maand geleverd worden, geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor abonnementen op tijdschriften of bladen die minder dan één keer per maand worden geleverd (bijvoorbeeld een kwartaalblad), geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Let op: Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen altijd na de afgesproken proeftijd.

Misvattingen

Helaas bestaan er veel onduidelijkheden over deze Wet. Consumenten menen nu maar al te vaak ten onrechte dat contracten altijd met een maand opgezegd kunnen worden. Dit is niet juist. Contracten kunnen pas na de eerste contractperiode maandelijks worden opgezegd.

Dus een contract voor een half jaar lang iedere week autorijlessen, kan niet tijdens dit eerste half jaar worden opgezegd. De cursist moet alle 26 rijlessen afnemen en betalen. Wordt daarna stilzwijgend doorgegaan met deze autolessen, dan kan de cursist wel met een maand de rijlessen stopzetten.

Voor verenigingen gelden de regels voor opzeggen van lidmaatschappen zoals die in de statuten zijn vastgelegd. De Wet van Dam is daarbij niet van toepassing.

Let op: indien een vereniging diensten levert waar leden een apart contract voor moeten sluiten, is op dat contract de Wet Van Dam wel van toepassing. Bijvoorbeeld voor het abonnement op een ledentijdschrift dat apart wordt afgesloten - dus niet bij het lidmaatschap is inbegrepen - gelden de regels van de Wet van Dam wel. Vaak wordt in een contract vermeld dat het om een lidmaatschap gaat, terwijl je geen lid van een vereniging wordt. Voor een lidmaatschap bij een echte sportvereniging gelden de statuten. Maar voor een lidmaatschap bij een sportschool die geen vereniging is, geldt de Wet van Dam. De consument mag dit lidmaatschap met de sportschool na de eerste contractperiode gewoon opzeggen met 1 maand.

Advies voor ondernemers

Deze nieuwe consumentenregels voor het opzeggen van contracten gelden ongeacht wat er is opgenomen in je algemene voorwaarden. Wij adviseren dan ook om de algemene voorwaarden conform de nieuwe regels aan te passen. Bepalingen uit je algemene voorwaarden die in strijd zijn met de Wet van Dam kunnen nietig worden verklaard.

Als je toch contracten wil verlengen met een bepaalde duur, kun je dit niet stilzwijgend doen. Je zult de consument per verlenging moeten vragen om schriftelijk in te stemmen met voorzetting van het contract met deze bepaalde tijd. Als de consument daarmee instemt, dan is hij/zij weer voor deze volledige contractsduur aan het contract gebonden. Als je een vereniging hebt, raden wij je aan om op je website of in je ledenblad op een opvallende en duidelijke wijze te vermelden hoe het lidmaatschap bij de vereniging kan worden opgezegd.

Wil je meer weten over de Wet van Dam, aarzel dan niet om even contact op te nemen met je bedrijfsjurist.

Wat vind je van dit artikel?