Wat is de wet Ketenaansprakelijkheid?

Aannemers komen niet onder belastingen en premies uit

keten, netwerk

Stel, een aannemer besteedt een deel van zijn werk uit aan een onderaannemer, die vervolgens óók weer een deel van dat werk uitbesteedt.

Het zou handig zijn voor de aannemer als hij niet verantwoordelijk is voor de loonbelasting over het werk van de onderaannemer(s) en dus minder hoeven te betalen. Maar zo werkt het niet, dankzij de Ketenaansprakelijkheidsregeling.

De overheid heeft de Ketenaansprakelijkheidsregeling in het leven geroepen om te zorgen dat aannemers en onderaannemers geen misbruik kunnen maken van hun werk bij het afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

Wat houdt de wet in?

Deze regeling maakt de aannemer aansprakelijk voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen die zijn onderaannemer voor (een deel van) zijn werk moet afdragen.

De onderaannemer die een deel van zijn werk op zijn beurt weer aan een ander heeft uitbesteed, is aansprakelijk voor degene ‘na’ hem. Aannemer A is dus verantwoordelijk voor de niet-betaalde loonheffingen van onderaannemer B en onderaannemer C. Onderaannemer B is op zijn plaats weer verantwoordelijk voor niet-betaalde loonheffingen van onderaannemer C.

Zo ontstaat een keten van (onder)aannemers die allen bij de uitvoering van één werk betrokken zijn. De Ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Uitzondering

Deze ketenaansprakelijkheidsregeling is niet van toepassing op een buitenlandse aannemer die in het buitenland werkzaamheden laat uitvoeren door een onderaannemer die in Nederland loonheffingen moet betalen voor werknemers die bij hem in dienst zijn. Maar let op: Als een buitenlandse aannemer in Néderland werk laat uitvoeren door een onderaannemer die in Nederland loonheffingen moet betalen voor werknemers die hij in dienst heeft, dan kan de buitenlandse aannemer wél aansprakelijk gesteld worden.

Hoe beperk ik het risico van aansprakelijkheid?

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. Het openen van een g-rekening is overigens niet verplicht.

Kan een zzp-er een g-rekening openen?

Een zelfstandige zonder personeel kan geen g-rekening openen. Je loopt als zelfstandig aannemer niet het risico aansprakelijk gesteld te worden voor loonheffingen die je moet afdragen, want er is geen personeel om loonheffingen over te betalen.

Besteed je als zzp-er werk uit aan een ander die wél personeel inzet voor de klus, dan kun je van je vrije rekening een deel van de aanneemsom naar de g-rekening van je contractpartner (onderaannemer) overmaken.

Let op! Voor het openen van een g-rekening heb je toestemming nodig van de Belastingdienst en je bank.

Bron: De Belastingdienst

Wat vind je van dit artikel?