Definities bij de g-rekening

In- en uitlener; onder- en aannemer

15 maart 2016

De inlener, de onderaannemer, de uitlener en werk van stoffelijke aard. Zomaar begrippen die langskomen wanneer je informeert naar een g-rekening. Maar wie of wat wordt er nou precies mee bedoeld?

Deze definities zijn grotendeels afkomstig van de belastingdienst. Zij bepalen namelijk wie onder welke categorie valt.

Onderaannemer

Een onderaannemer is iemand die in opdracht van een aannemer tegen betaling een werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uitvoert. Een onderaannemer kan tevens aannemer worden als hij op zijn beurt weer een onderaannemer inschakelt.

Aannemer

Een aannemer is iemand die voor een opdrachtgever tegen betaling, werkzaamheden van stoffelijke aard uitvoert, die betrekking hebben op onroerende zaken, schepen of het maken van kleding. Ook zonder opdracht, kun je aannemer zijn. Dat is het geval als de werkzaamheden tot je normale bedrijfsuitoefening behoort. Je bent dan een zogenaamde ‘eigenbouwer’. Voorbeeld: Als je als bouwbedrijf zonder opdracht huizen gaat bouwen voor de verkoop.

Uitlener

Een uitlener van personeel stelt zijn werknemers ter beschikking aan een inlener. De uitgeleende werknemers werken onder toezicht of leiding van de inlener maar zij blijven in dienst van de uitlener. De uitlener kan bijvoorbeeld een uitzendbureau of een detacheerbureau zijn.

Inlener

Het tegenovergestelde dus. Je huurt personeel in maar ze blijven in dienst van de uitlener. De inlener is bijvoorbeeld een bedrijf dat een uitzendbureau inschakelt om tijdelijk personeel in te huren.

Werk van stoffelijke aard

Werkzaamheden van stoffelijke aard zijn werkzaamheden die betrekking hebben op onroerende zaken en schepen. Bij de werkzaamheden moet een tastbaar product ontstaan. Dus bijvoorbeeld: nieuwbouw van huizen, bouw of sloop van schepen, aanleggen van wegen, kleding maken (tot aan het knippen van patronen of het aanzetten van knopen toe). Ook schoonmaakwerkzaamheden aan onroerende zaken en schepen gelden als werk van stoffelijke aard. Maar: dit geldt alleen als het gaat om schoonmaakwerkzaamheden bij het maken van het product, niet wanneer het gaat om enkel het schoonmaken van het huis of schip. Ook bij het uitlenen van personeel is het zaak dat het personeel werk doet van stoffelijke aard. Tekenaars, kantine- en kantoorpersoneel doen dit niet. Metselaars, betonvlechters en snijders bijvoorbeeld uiteraard wel.

Ketenaansprakelijkheidsregeling

Ketenaansprakelijkheid maakt de aannemer van werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met het werk of een deel daarvan moet afdragen. De ketenaansprakelijkheid is wat anders dan de inlenersaansprakelijkheid. De uitlener is daarbij verplicht de loonheffingen en omzetbelastingte betalen voor de werknemer die is uitgeleend.