Btw en de g-rekening: en hoe zit het met de verleggingsregeling?

Moet ik btw overschrijven naar een g-rekening?

Bouw,plan

Bedrijven gebruiken vaak een g-rekening om zich ervan te verzekeren dat een onderaannemer loonheffingen afdraagt. Dat is vaak inclusief btw en soms exclusief, want in sommige gevallen maken bedrijven gebruik van de verleggingsregeling. Hoe zit het met btw, de g-rekening en de verleggingsregeling?

De g-rekening is een geblokkeerde rekening die gereserveerd is voor het betalen van loonheffingen en de btw die daar inzit. Bedrijven gebruiken een g-rekening als ze werk uitbesteden aan bijvoorbeeld een onderaannemer, maar zekerheid willen hebben dat de loonheffingen op personeel wordt afgedragen. Met een g-rekening kan bedrijf zich indekken tegen aansprakelijkheid.

Lees meer over de g-rekening

Btw en de g-rekening

Je kunt dus btw overschrijven naar een g-rekening. Alleen let op: dit mag alleen de btw zijn over het gedeelte dat verband houdt met de loonsom voor het gebruikte personeel. Dit komt dus bij het bedrag van de loonbelasting en premies. Maar in sommige gevallen hoef je de btw over de loonsom niet naar de g-rekening over te maken: als je gebruikmaakt van de verleggingsregeling.

Verleggingsregeling onderaanneming

Volgens de verleggingsregeling voor onderaanneming en personeel uitlenen kun je de heffing van de btw verleggen van de onderaannemer of uitlener naar de aannemer of inlener. Zo hebben de twee laatstgenoemde partijen in eigen hand dat de btw betaald wordt, aangezien ze uiteindelijk ook eindverantwoordelijk zijn. De verleggingsregeling komt erop neer dat de btw wordt betaald door degene die de prestatie afneemt (de aannemer of de inlener), en dus niet door de onderaannemer.

De voorwaarden btw verleggen

Om de btw te mogen verleggen zijn er bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlenen van personeel is van toepassing op fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. De regeling geldt daarom alleen in bepaalde branches: 

  • Bouw

  • Scheepsbouw

  • Schoonmaakbedrijven

  • Groenvoorziening

Uitzonderingen verleggingsregeling

De verleggingsregeling mag niet worden toegepast in de volgende situaties:

  • Als de werkzaamheden voor meer dan de helft in de werkplaats van de ondernemer zelf zijn gedaan en dus niet op locatie. 

  • De onderaannemer een standaard product verkoopt, dus alleen nog maar de zaak moet monteren en niet meer hoeft te maken (geldt niet voor de confectie-industrie).

Verleggingsregeling doorgeven

Je kunt op de belastingformulieren aangeven dat de verleggingsregeling is toegepast. Zowel de aannemer als de onderaannemer of de uitlener als de inlener moet dit doen. Op die manier weet de Belastingdienst wie de btw over de loonkosten afdraagt.

Factuur btw verlegd

Hoe zit het precies als je een factuur stuurt waarvan de btw verlegd is naar een andere ondernemer, de uiteindelijke afnemer? Je berekent dan geen btw en vermeldt op de factuur 'btw verlegd' met daarbij het btw-id van degene aan wie je de factuur stuurt. Zo weet de Belastingdienst dat de btw afgedragen wordt door de opdrachtgever.

Wat vind je van dit artikel?