Wat is een g-rekening?

Het gebruik van de geblokkeerde rekening bij het uitbesteden van werkzaamheden
De g-rekening wordt gebruikt door in- en uitleners van personeel en aannemers en onderaannemers. Maar wat is het precies? Wanneer gebruik je het en waarvoor?
Je debiteurenproces efficiënter maken?
Klik hier
Bekijk hier hoe dit kan!Wil je facturen sneller betaald hebben?
Lees verder
Wil je facturen sneller betaald hebben?
Klik hier
Klik dan hier!
Lees verder
We gebruiken een paar definities in dit artikel. Wat deze precies inhouden, hebben we verklaard in een ander artikel. Klik hier om dat stuk te lezen.
 
Wat is een g-rekening
Een g-rekening staat voor een geblokkeerde rekening. Dat betekent dat je niet, net zoals bij een rekening courant, de rekening voor elke willekeurige betaling kunt gebruiken. Je kunt hem namelijk alleen gebruiken om betalingen te doen aan de belastingdienst of aan een onderaannemer. De enige bedragen die overgeschreven kunnen worden zijn de loonheffingen (met of zonder btw). Dit is in het kort de definitie van de g-rekening. Het hoe en wat, bespreken we in dit artikel.
 
Doel g-rekening
Waarom zou je een geblokkeerde rekening willen hebben? Het kan je beschermen bij aansprakelijkheidskwesties door de belastingdienst rond loonheffingen. Of iemand ánders beschermen tegen wanbetalingen aan de belastingdienst van jouw kant.
 
Ga je als aannemer in zee met een onderaannemer of uitlener van personeel? Dan zijn zij als eerste verantwoordelijk voor de betaling van de loonheffing van hun personeel. De onderaannemer of uitlener heeft immers het personeel dat aan het werk is, officieel in dienst. Als de onderaannemer of de uitlener om wat voor reden geen loonheffing betaalt, dan wordt de aannemer en/of de inlener als opdrachtgever aansprakelijk gehouden door de belastingdienst voor de niet betaalde loonheffing. De g-rekening helpt om die aansprakelijkheid te voorkomen.
Er zijn daarop drie uitzonderingen waarin een andere partij (ook) verantwoordelijk wordt voor een correcte betaling van de loonheffing,
 
De uitzonderingen
Er zijn buiten de werkgever, in totaal drie partijen die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet betalen van loonheffingen door anderen.
 • Inleners van personeel
 • Aannemers in een keten
 • Bestuurders van vennootschappen
Voor de eerste twee partijen bestaat een regeling die ze beschermt tegen wanbetalingen van andere partijen. Deze bescherming wordt geboden doordat de uitlener of onderaannemer een deel van de aanneemsom stort op de g-rekening. Deze rekening is dus NIET in het bezit van de inlener of de aannemer.
 
Hoe te gebruiken
Een aannemer of inlener kan een deel van de aan de onderaannemer of uitlener verschuldigde aanneemsom storten op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener. Het deel dat op de g-rekening wordt gestort is gelijk aan het bedrag dat de onderaannemer of uitlener voor de opdracht aan loonheffing moet afdragen. Vanuit de g-rekening mag de uitlener/onderaannemer vervolgens alleen geld overmaken naar de belastingdienst om loonheffing te betalen. Eén uitzondering: als de onderaannemer ook weer een andere partij inhuurt, wordt de onderaannemer tevens aannemer en mag deze een deel van het bedrag van zijn g-rekening naar de g-rekening van de derde partij. De ‘onderonderaannemer’ dus.
 
In schema
 • Inlener A betaalt geld aan uitlener B op twee bankrekeningen van B 
 1. normale rekening van bedrijf B voor geleverde diensten (personeel verhuren dus);
 2. op de g-rekening het bedrag dat bestemd is voor de loonheffing, die B over het door hem verhuurde personeel moet afdragen.
Uitlener B mag vanuit de g-rekening alléén geld over maken naar de belastingsdienst.
 
 • Aannemer C betaalt geld aan onderaannemer D op 2 bankrekeningen van D
 1. normale rekening van bedrijf D voor geleverde diensten (de afgesproken werkzaamheden)
 2. op de g-rekening van D voor de loonheffing voor het gebruikte personeel bij de werzaamheden
Onderaannemer D mag vanuit de g-rekeing geld overmaken naar twéé partijen:
 1. naar de belastingsdienst
 2. naar de g-rekening van een andere onderaannemer (E) voor de loonheffing van het personeel van die onderaannemer E, dat bij het project van onderaannemer D wordt ingezet.

Meer weten over zorgeloos debiteurenbeheer? Goed debiteurenbeheer verkleint namelijk de kans op financiële zorgen. Bekijk in deze brochure van Payt hoe je zorgt dat je sneller betaald krijgt en meer tijd creëert voor je klanten.


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten