Wat is een g-rekening?

Het gebruik van de geblokkeerde rekening bij het uitbesteden van werkzaamheden

04 februari 2020 10 september 2021

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen gebruikt kan worden voor het betalen van loonheffingen en btw. Het is geen verplichte rekening, maar wel een waarmee je aansprakelijkheidsrisico’s kunt verkleinen. Wanneer heb je een g-rekening nodig en wat kun je er precies mee?

Geblokkeerde rekening

Zoals gezegd is de g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dat wil zeggen dat je er niet elke willekeurige betalingen mee kunt doen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een rekening-courant. Met de g-rekening kun je alleen geld overmaken naar de Belastingdienst of aan een onderaannemer. Nog specifieker: je kunt er alleen de loonheffingen (met of zonder btw) mee overmaken. Voor andere betalingen is de rekening geblokkeerd.

Er zijn verschillende situaties waarin een g-rekening nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld als je werkt met uitzendkrachten, of als je personeel uitleent. Of als je een opdracht hebt aangenomen en een onderaannemer inhuurt. 

Waarom een g-rekening?

Als je mensen inhuurt voor een klus, ga je er misschien vanuit dat de onderaannemer of uitlener eventueel verschuldigde loonheffingen afdraagt aan de Belastingdienst. Natuurlijk hebben die partijen ook als eerste die verantwoordelijkheid. Maar als dat om wat voor reden niet gebeurt, houdt de Belastingdienst de aannemer of inlener aansprakelijk. 

Indekken tegen aansprakelijkheidsrisico

Met een g-rekening dekt de aannemer of inlener zich in tegen het aansprakelijkheidsrisico in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid. Daarom kiezen veel inleners ervoor om alleen in zee te gaan met bijvoorbeeld een uitzendbureau (uitlener) dat gebruikmaakt van een g-rekening.

Download:
Financiële risico’s beperken

Hoe een g-rekening werkt

Een aannemer of inlener kan een deel van de aan de onderaannemer of uitlener verschuldigde aanneemsom storten op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener. Het deel dat op de g-rekening wordt gestort is gelijk aan het bedrag dat de onderaannemer of uitlener voor de opdracht aan loonheffing moet afdragen. Vanuit de g-rekening mag de uitlener of onderaannemer vervolgens alleen geld overmaken naar de Belastingdienst om loonheffing te betalen. 

Uitzondering: als de onderaannemer ook weer een andere partij inhuurt, wordt de onderaannemer ook aannemer en mag deze een deel van het bedrag van zijn g-rekening overmaken naar de g-rekening van de derde partij. De ‘onder-onderaannemer’ dus.

Bekijk hieronder twee scenario’s:

Scenario 1

  • Inlener A betaalt geld aan uitlener B op twee bankrekeningen van B  Rekening 1: normale rekening van bedrijf B voor geleverde diensten (personeel verhuren dus). Rekening 2: g-rekening voor het bedrag dat bestemd is voor de loonheffing die B over het door hem verhuurde personeel moet afdragen. Uitlener B mag vanuit de g-rekening alleen geld overmaken naar de Belastingdienst.

Scenario 2

  • Aannemer C betaalt geld aan onderaannemer D op 2 bankrekeningen van D Rekening 1: normale rekening van bedrijf D voor geleverde diensten (de afgesproken werkzaamheden). Rekening 2: g-rekening van D voor de loonheffing voor het gebruikte personeel bij de werkzaamheden.

Onderaannemer D mag vanuit de g-rekening geld overmaken naar twee partijen:

  1. naar de Belastingdienst.

  2. naar de g-rekening van een andere onderaannemer E voor de loonheffing van het personeel van die onderaannemer E, dat bij het project van onderaannemer D wordt ingezet.

De betrokken partijen

De Belastingdienst onderscheidt een aantal partijen die te maken kunnen hebben met een g-rekening:

PartijUitleg
AannemerPartij die voor een opdrachtgever tegen betaling werkzaamheden van stoffelijke aard uitvoert. Iemand kan ook aannemer zijn als hij werkzaamheden uitvoert in opdracht van zijn eigen bedrijf.
OnderaannemerPartij die in opdracht van de aannemer werk van stoffelijke aard tegen betaling geheel of gedeeltelijk uitvoert.
UitlenerPartij die personeel uitleent aan de inlener. De werknemers blijven in dienst van de uitlener (bijvoorbeeld het uitzend- of detacheerbureau), maar staan onder toezicht van de inlener.
InlenerPartij die (tijdelijk) personeel inhuurt. Het personeel blijft in dienst van de uitlener.

Zie voor meer informatie over deze partijen en over de betekenis van ‘stoffelijke aard’ het artikel Definities bij de g-rekening.

G-rekening en btw

De g-rekening is alleen bedoeld voor de btw die te maken heeft met de loonheffingen van het personeel dat ingezet is voor een opdracht. Je gebruikt in principe geen g-rekening voor de btw die verlegd is naar de hoofdaannemer van een project.

Hoe krijg je een g-rekening?

Je kunt een g-rekening aanvragen bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst je aanvraag goedkeurt, ontvang je  een 'Overeenkomst g-rekening'. Vervolgens open je met deze overeenkomst een g-rekening bij de bank.

Kenmerken g-rekening

  • Begint met de cijfers 099 na de vier letters van de bankcode.

  • Voor bijvoorbeeld bedrijfseigenaren, vennoten of rechtspersonen.

  • Niet voor zzp’ers (want die hoeven geen loonheffing af te dragen), uitgezonderd in de confectiebranche.

  • Alleen voor betalen loonheffingen aan Belastingdienst.