EU-wet voor loontransparantie goedgekeurd om loonkloof te verkleinen

Nieuwe wetgeving is uiterlijk 2026 in Nederland van kracht

Welke landen behoren tot de EU en de EER

Op 30 maart 2023 heeft de Europese Commissie een wet voor loontransparantie goedgekeurd. Het doel? De loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Deze wetgeving verplicht organisaties om openheid te bieden over hun beloningsbeleid, zodat gelijk loon voor gelijk werk kan worden afgedwongen.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Werkgevers zijn straks verplicht om werknemers die daarom vragen, informatie te verschaffen over het gemiddelde salaris van mannen en vrouwen in de functiegroep. Ook moeten werkgevers objectieve en genderneutrale criteria aan hun werknemers laten zien, die ze gebruiken om salarissen en eventuele salarisverhogingen te bepalen. Bij indiensttreding moet de werkgever het loon of de loonschaal meedelen aan de toekomstige werknemer.

Daarbovenop worden werkgevers met honderd werknemers of meer verplicht om te rapporteren over de loonkloof in hun organisatie. Deze informatie wordt jaarlijks of om de drie jaar verstrekt, afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Maximale loonkloof van 5%

Ook staat in de nieuwe wet dat de loonkloof maximaal 5% mag zijn tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Is er sprake is van een hogere loonkloof en kan de werkgever dit verschil niet met objectieve en genderneutrale criteria rechtvaardigen? Dan moeten werkgevers een beloningsevaluatie maken en maatregelen treffen. Ook hebben werknemers recht op compensatie als de werkgever zich niet houdt aan het beginsel van 'gelijk loon voor gelijk werk'.

Binnen drie jaar wetgeving in Nederland

Nu de wet door de Europese Commissie is goedgekeurd, volgen er nog wat formaliteiten zoals het ondertekenen van de wet. Vanaf juni hebben EU-lidstaten drie jaar de tijd om de wet om te zetten naar nationale wetgeving. Ook wordt dan uitgewerkt hoe de sancties en maatregelen eruit komen te zien. Dit betekent dat de wet uiterlijk vanaf juni 2026 ook in Nederland concreet van kracht is.

Loonkloof nog altijd aanwezig

Ook in 2023 zijn er nog grote verschillen zichtbaar tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen verdienen minder geld in 32 van de 50 meest voorkomende beroepen in het mkb, zo bleek vorige maand nog uit onderzoek Van Spaendonck Groep. En die loonkloof loopt op naarmate medewerkers ouder zijn.

Wil je als werkgever nu al aan de slag om de loonkloof in jouw organisatie te verkleinen? Lees dan ‘De loonkloof: wat is het en hoe los je het op?

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.