Kwaliteit incassobureau beter te controleren per 1 juli 2023

Nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan incassobureaus

Waarom berekent mijn incassobureau mij incassoprovisie

Werk je als bedrijf samen met een incassobureau? Dan kun je vanaf 1 juli 2023 makkelijker checken of het incassobureau aan de kwaliteitseisen voldoet. Dan gaat er namelijk waarschijnlijk nieuwe wetgeving in die strengere eisen stelt aan incassobureaus.

Kwaliteitscheck incassobureaus

In principe kan iedereen die dat wil een incassobureau beginnen. Dat betekent dat er grote verschillen zijn in kwaliteit. De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus kende keurmerken toe aan geschikte bureaus, maar een echte kwaliteitscheck voor incassobureaus was er niet. Vanaf 1 juli 2023 is het makkelijker om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van een incassobureau.

Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Met de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening worden er strengere eisen gesteld aan incassobureaus. Wat gaat er veranderen? Een paar dingen:

  • Vergunning. Incassobureaus moeten een vergunning hebben om bepaalde diensten uit te mogen voeren, zoals incassodiensten.

  • Openbaar incassoregister. Incassobureaus moeten in een openbaar register komen te staan.

  • Informatieplicht in duidelijke taal. Incassobureaus moeten hun opdrachtgevers precies en duidelijk informeren over hun rechten en plichten.

  • Kwaliteitseisen. Incassobureaus moeten aan bepaalde eisen voldoen als het gaat om kwaliteit en professionaliteit.

Incassobureaus die zich niet geregistreerd hebben en toch diensten incassodiensten aanbieden of uitvoeren, zijn in overtreding.

Overgangsregeling

Als de wet daadwerkelijk ingaat per 1 juli 2023, krijgen incassobureaus die al actief zijn deze tak van sport een jaar de tijd om aan de eisen te voldoen en een registratie te krijgen.

Meer zekerheid voor ondernemers

De nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om een betrouwbaar incassobureau te vinden. Alleen incassobureaus die aan de nieuwe eisen voldoen, komen in het incassoregister terecht. Daarmee hebben ondernemers meer zekerheid dat het incassobureau dat ze in de arm willen nemen ook echt betrouwbaar is.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.