Nieuw voorstel vermogensbelasting: wet werkelijk rendement box 3

Belasting betalen over werkelijk rendement, heffingsvrij vermogen afgeschaft

Vermogensbelasting box 3 omhoog

Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft een nieuw voorstel ingediend over belasting op spaargeld, de zogenaamde spaartaks. Het doel: een eerlijker systeem doordat de spaarder belasting gaat betalen over het werkelijke rendement in plaats van een vastgesteld rendement. Het is aan het nieuwe kabinet om een definitief besluit te nemen over het voorstel.

Werkelijk rendement in box 3

Het uitgangspunt van het voorstel is het werkelijke rendement. Het probleem met het oude systeem was dat spaarders in veel gevallen oneerlijk belast werden. De fiscus keek niet naar het werkelijke rendement, maar belastte op basis van een vaste verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Ook bij het rendement over spaargeld en beleggingen ging de Belastingdienst uit van een fictief rendement. De Hoge Raad schafte in 2021 de oude spaartaks af.

Lees meer over box 3, de tarieven en vrijstellingen 

Vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting

In het nieuwe systeem wordt niet meer uitgegaan van een vast rendement. In plaats daarvan werkt het nieuwe stelsel met vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting:

Vermogensaanwasbelasting

Mensen met spaargeld en beursgenoteerde beleggingen krijgen te maken met vermogensaanwasbelasting. Een spaarder geeft door hoeveel rente hij of zij heeft ontvangen en betaalt hierover belasting. Een belegger betaalt belasting over de waardestijging van onder andere aandelen. Het belastingtarief zal naar alle waarschijnlijkheid rond de 35% liggen.

Vermogenswinstbelasting

Voor beleggingen waarvan moeilijk te zeggen is wat de waarde is (denk aan vastgoed en aandelen in startups) komt er een regeling waarbij de spaarder pas belasting betaalt op het moment dat hij of zij de investering verkoopt. De winst wordt op dat moment belast. De spaarder betaalt wel jaarlijks belasting over directe inkomsten uit investeringen, zoals dividend en rente. Kosten zijn aftrekbaar.

Meer uitleg over vermogensbelasting

Verliezen

Mocht er sprake zijn van verlies van vermogen, dan mag het verlies verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Er zal wel een verliesdrempel komen.

Uitzondering voor eigen vakantiewoning

In het voorstel staat dat er een uitzondering komt voor vakantiewoningen voor eigen gebruik: voor de eerste vakantiewoning voor eigen gebruik komt er toch een fictief rendement. Over dit rendement betaalt de eigenaar van de vakantiewoning belasting, naar verwachting rond de 35%. De fiscus zal waarschijnlijk uitgaan van een rendement van ongeveer 4% van de WOZ-waarde van de vakantiewoning.

Heffingsvrij inkomen

Tot nu toe werkt box 3 met een heffingsvrij vermogen: het deel van iemands vermogen dat vrijgesteld is van belasting in box 3. In 2023 is dat € 57.000. Dit vermogen dat vrijgesteld is van belasting gaat vervangen worden door een heffingsvrij inkomen. Iemand gaat belasting betalen als zijn of haar inkomen uit spaargeld en beleggingen boven een bepaald bedrag komt. Dit bedrag zal naar verwachting rond de € 1.000 liggen.

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3

Het wetsvoorstel is in consultatie gebracht. Dat betekent dat Nederlanders input kunnen geven op dit voorstel voor een nieuw stelsel in box 3. Vervolgens zal het nieuwe kabinet de wet verder vormgeven. Eerder was aangekondigd dat box 3 per 2026 zou veranderen. Nu zal het nieuwe stelsel op zijn vroegst in 2027 van start gaan.

Bron: Overheid.nl

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.