Turboliquidatie: een nieuwe wet

Een nieuwe wet om schuldeisers te beschermen

Man aan het werk met laptop en papieren turboliquidatie

Vanaf 15 november 2023 treedt er een nieuwe tijdelijke wet in werking om schuldeisers beter te beschermen in het geval van een turboliquidatie.

Turboliquidatie in het kort 

Een turboliquidatie is een snelle ontbinding van een bv, vereniging of stichting waarbij er geen baten meer in het spel zijn. Omdat er geen baten meer in het spel zijn hoeft er geen vereffeningsfase plaats te vinden en kan het proces eenvoudig en redelijk snel worden doorlopen.   

Lees meer over de voorwaarden van turboliquidatie en hoe dit werkt.

Nieuwe tijdelijke wet ‘transparantie turboliquidatie’  

De nieuwe wet ‘transparantie turboliquidatie’ wordt in gebruik genomen zodat er meer transparantie ontstaat over hoe het proces van turboliquidatie plaatsvindt en om de verschillende partijen binnen het proces te beschermen tegen misbruik.  

Voorlopig zal deze wet voor twee jaar gelden maar er is een eventuele verlening van de wet mogelijk.  

De veranderingen  

De volgende zaken veranderen er per 15 november 2023: 

Openbaar maken financiën  Het bestuur van een bedrijf of stichting is verplicht om uiterlijk binnen veertien dagen na de turboliquidatie een aantal financiële documenten aan te leveren en openbaar te maken:  

  • De slotbalans met uitleg waarom er geen vermogen op de balans staat  

  • De jaarrekeningen van de jaren voorafgaand aan de turboliquidatie  

Algemene bekendmaking  Het bestuur moet de turboliquidatie algemeen bekendmaken. In deze bekendmaking moet ook duidelijk worden dat de jaarrekening en de slotbalans ter inzage beschikbaar zijn bij de KvK.  

Optreden tegen misbruik  Wanneer na de turboliquidatie vermoeden is van misbruik of de voorwaarden niet zijn nagekomen, kan het OM een onderzoek instellen. Wanneer deze vermoedens zijn bewezen kan een rechter een bestuursverbod van maximaal vijf jaar opleggen aan de bestuurders van een bedrijf, stichting of vereniging.

Wat vind je van dit artikel?

Mariëlle van den Bogaard

Auteur

Mariëlle van den Bogaard

Met een achtergrond in marketing en communicatie weet ik hoe waardevol een goed geschreven tekst is. Ik ondersteun ondernemers graag door complexe onderwerpen helder uit te leggen en kennis te delen waar je écht wat aan hebt.