Wat doe jij tegen cybercrime?

'Eisen aan ondernemers mogen strenger'

13 maart 2017

Het nieuw te vormen kabinet moet meer werk maken van de bestrijding van cybercrime. Ondernemers vinden dat strengere veiligheidseisen aan hen mogen worden gesteld om het te voorkomen.

Dat blijkt uit de online MKB Barometer Verkiezingen, die in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen wordt gehouden.

Binnen paar dagen na de start vulden ruim 1700 ondernemers de poll in op MKBServicedesk.nl. Daarin wordt hun mening gevraagd over zes belangrijke thema’s waar ondernemers mee kampen. 

Cybercrime, volgens onderzoek van adviesorganisatie Deloitte goed voor een totale schade van meer dan 10 miljard euro, is een van de grote zorgen voor ondernemers. Naast diefstal van intellectueel eigendom, zijn zij vaak de dupe van phishing en ransomware, waarbij hackers geld eisen voordat ze ‘gekaapte’ systemen weer vrijgeven voor gebruik. Veruit de grootste kostenpost ontstaat volgens Deloitte doordat gerichte aanvallen door hackers bedrijfsprocessen volledig stilleggen.

In het bedrijfsleven blijft de weerbaarheid tegen cybercrime achter. Zo bleek onlangs dat bijna 9 op de 10 bedrijfswebsites niet veilig omgaan met gegevens van hun klanten.

Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland startten de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken onlangs de campagne Veilig Zakelijk Internetten om het bewustzijn onder ondernemers te vergroten. 

Uit de MKB Barometer Verkiezingen blijkt tot nu toe dat ondernemers veel meer actie verwachten van het nieuw te vormen kabinet. Van de respondenten zijn 6 op de 10 het eens met de stelling dat de overheid strengere eisen aan ondernemers mag stellen om cybercrime te voorkomen.

Tussenstand 22 februari -  1 maart:

Volstrekt eens: 23%

Grotendeels eens: 38%

Neutraal/geen mening: 24%

Grotendeels oneens: 9%

Volstrekt oneens: 6%

Auteur

Frank van Rutten