Kan ik iemand de toegang tot mijn winkel ontzeggen?

Individuele en collectieve winkelontzegging

Kan ik iemand de toegang tot mijn winkel ontzeggen

Je wilt een bepaalde persoon niet meer in je winkel zien. Maar kan je hem of haar zomaar de toegang ontzeggen? Is het wettelijk toegestaan om iemand jouw winkel uit te sturen? Lees daarover meer in dit artikel.

Je kunt iemand wel degelijk een winkelontzegging geven. Maar dan moet deze persoon wel een strafbaar feit hebben gepleegd. Je kunt dus alleen een winkelontzegging afgeven op gegronde redenen. Als je iemand bijvoorbeeld hebt betrapt op winkeldiefstal. Zodra de betreffende persoon dan toch je winkel betreedt, is er sprake van huisvredebreuk. Dit is opnieuw een strafbaar feit en dus kan de persoon in kwestie weer opgepakt worden.

Lees in dit artikel meer over het oppakken van iemand in je winkel.

Duur ontzegging

Een winkelontzegging duurt in principe twaalf maanden. Dit kan oplopen tot maximaal 24 maanden. Dit is het geval als bij de winkeldiefstal ook agressie of geweld is gebruikt. Dit moet allemaal schriftelijk gebeuren door de winkelontzegging aangetekend op te sturen. Je kunt iemand ook mondeling de toegang tot de zaak weigeren. Dit geldt vooral voor dat moment.

Eisen ontzegging

Een winkelontzegging moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet bij je klanten bekend maken dat je gebruik maakt van winkelontzeggingen, bijvoorbeeld door middel van zichtbare huisregels bij de ingang van jouw winkel.

 • Je moet in de huisregels duidelijk aangeven:

  • bij welke delicten winkelontzegging wordt toegepast;

  • hoe vaak zo’n delict dan moet zijn gepleegd;

  • en hoe lang de ontzegging dan duurt. 

 • De winkelontzegging mag niet discriminerend zijn. 

 • Er is een strafbaar feit gepleegd. 

 • De verdachte is op heterdaad betrapt, direct aangehouden en wordt zo snel mogelijk overgedragen aan de politie (bel 112 of 0900 8844).

 • Er wordt aangifte gedaan.

Collectieve winkelontzegging

Als je samen met collega-winkeliers een winkelontzegging wil geven aan iemand, is dat ook mogelijk. Dit is een collectief winkelverbod en je bepaalt met je collega’s hoe groot de grenzen van het verboden gebied zijn. Indien één van de bij het collectief aangesloten ondernemers een winkelverbod oplegt, dan geldt het verbod ook uit naam van alle andere aangesloten ondernemers.

Juridisch correcte brief

Het is belangrijk om te zorgen dat de brief die je verstuurd naar de persoon die je een winkelontzegging wilt geven, juridisch goed dichtgetimmerd is. Anders kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Om te zorgen dat je een goede brief krijgt, kun je de MKB Servicedesk inschakelen. Onze kennispartners beschikken over de juiste actuele juridische kennis die hiervoor nodig is. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via onderstaande vraagbox.

Wat vind je van dit artikel?