Hoe krijg ik een innovatieve bedrijfscultuur?

Geef ideeën de ruimte, denk op lange termijn

17 januari 2018

In een snel veranderende wereld moet je blijven vernieuwen. Daarop moet je cultuur afgestemd zijn. De verwachtingen moeten duidelijk en reëel zijn, de regels en beloningen helder. Wat is een innovatieve bedrijfscultuur en hoe bereik je die?

Boek: Toptrends voor Ondernemers

Een bedrijfscultuur is de verzameling opvattingen over werk, over elkaar, over jezelf en over de organisatie. Hieruit komen de regels voort die het gedrag van je medewerkers en hun omgang met elkaar bepalen.  

Denken op langere termijn

Een bedrijfscultuur vormt zich door de manier van samenwerken en de doelen die gesteld worden. De vraag van de klant is meestal het belangrijkste doel. Maar: het ontwikkelen van nieuwe ideeën en inzichten kan dit vertragen. Innovatie gaat niet snel en kan mislukken. Als in je bedrijfscultuur alleen aandacht is voor kortetermijnsuccessen, raakt de interesse voor innovatie op de achtergrond. Op de langere termijn kun je dan moeite krijgen om je aan te passen aan de constant veranderende praktijk en de vragen van de klant. Voor toekomstig succes moet je innovatie dus inbedden in je cultuur. 

Ruimte, fouten en vertrouwen

Wat is een goede innovatiecultuur? Vaak denken mensen aan random brainstorms en het creëren van een losgeslagen ideeënmachine. Lekker creatief. Maar daar gaat het niet (alleen) om. Ook dat zijn namelijk verschijnselen van de korte termijn. 

Wat wel telt, is ruimte geven om nieuwe ideeën en inzichten verder te ontwikkelen. Een omgeving creëren die medewerkers motiveert tot het nemen van initiatief, een omgeving waarin zij risico’s niet schuwen De fouten die hiermee waarschijnlijk gepaard gaan, moet je leren zien als onderdeel van het proces van verbetering en innovatie. Zonder fouten geen vooruitgang.

Ook is het belangrijk om afwijkende meningen en nieuwe ideeën te belonen. Hiervoor is het geven van voldoende zelfstandigheid aan je werknemers essentieel. Geef je medewerkers vertrouwen en reageer positief op suggesties. Geef ze ruimte, budget en mandaat om ermee verder te gaan.

Betrek zoveel mogelijk de klanten bij het proces van vernieuwing. Zo kun je nieuwe ideeën of producten optimaal afstemmen op hun (steeds veranderende) wensen.

Innovatieve bedrijfsculturen in de praktijk

Welke bedrijven floreren door een innovatieve cultuur?

Het bedrijf YoungCapital is een goed voorbeeld. Deze uitzendorganisatie voor jong talent focust in tegenstelling tot de meeste uitzendbureaus niet op kortetermijnwerk. Zij gaat een band voor de langere termijn aan met klanten en uitzendkrachten, ten minste voor twee jaar. Ook zet YoungCapital zwaar in op technologie. Denk aan videosollicitaties en intakegesprekken via Google Hangouts. Die ideeën komen niet uit de IT-afdelingen van de organisatie, maar van de uitzendmedewerkers zelf.

Ook Trackjack is een bedrijf met een innovatieve cultuur. Het is gespecialiseerd in track- en trace-systemen via gps. Van simpelweg weten waar een auto is naar informatie verzamelen om beter inzicht in de rit te krijgen. Bijvoorbeeld door communicatie tussen de tankpas en de gps-data van een auto. Trackjack ontwikkelt nieuwe ideeën die voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Die inzichten krijgen ze van klanten en de eigen medewerkers.

Tenslotte noem ik de veel bejubelde online retailer Coolblue. Dat bedrijf beschikt over ruim 300 webshops en 7 fysieke winkels. Het bedrijf, begonnen als vriendenclub, is nooit vergeten dat de beste ideeën komen van vrienden buiten werktijd. Hier is dan ook geen ruimte voor lagen en hokjes, maar juist voor openheid en respect. Als vriendenclub staan de mensen open voor elkaars ideeën.

Hoe ontwikkel je zelf een innovatieve cultuur?

Omdat een cultuur voortvloeit uit de manier van met elkaar omgaan en de doelen die je stelt, is het veranderen van die cultuur niet ingewikkeld. Hier wat praktische tips:

  1. Stel zowel doelen voor de korte als voor de langere termijn. Neem daarbij expliciet doelen op als het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Vertaal de doelen eventueel naar persoonlijke innovatietargets per medewerker of team.

  2. Motiveer werknemers tot het nemen van persoonlijk initiatief en accepteer hierbij eventuele risico’s en 'tijdverlies'.

  3. Neem nieuwe ideeën of inzichten als expliciet agenda-item op in vergaderingen. Borg de verzamelde ideeën op een voor iedereen toegankelijke innovatielijst. 

  4. Stel een innovatieprijs in (of een beloning voor nieuwe ideeën) en baseer de beloning op zowel een persoonlijke bonus als de ruimte om het idee ook te helpen realiseren.

  5. Zorg ervoor dat medewerkers elkaar ruimte geven bij het ontwikkelen of realiseren van nieuwe ideeën.

  6. Zorg ervoor dat je medewerkers voldoende 'trendbronnen' hebben: laat ze actief vakmedia volgen, naar congressen gaan. Of nodig regelmatig een trendwatcher uit om de toekomst te schetsen.

  7. Zorg ervoor dat er zowel binnen als buiten werktijd momenten zijn die je team uitdagen om over iets nieuws na te denken. Vul bijvoorbeeld bedrijfsuitjes in met zaken die creativiteit bevorderen, of laat het team klanten ontmoeten.

  8. Betrek de klant zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bijvoorbeeld via klantpanels en enquêtes.

Auteur

Chantal Verweij