Wat doet de MKB Winkelraad?

Wat heb je als ondernemer aan de NWR?

20 november 2007

De MKB Winkelraad zet zich in voor ondernemers in de detailhandel. De raad houdt zich bezig met detailhandelsbeleid dat gaat over onderwerpen die direct te maken hebben met de zelfstandige winkelondernemer.

Wat is de Nationale Winkelraad?

MKB-Nederland kent vijf sectorale clusters waar de 130 aangesloten brancheorganisaties naar zijn ingedeeld.

De vijf sectoren zijn:

  • Industrie & Bouw,

  • Zorg,

  • Vrije tijd & Zakelijke Gastvrijheid,

  • Zakelijke Dienstverlening 

  • de MKB detailhandel, ofwel de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland.

Bij de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland zijn 28 brancheorganisaties aangesloten, goed voor circa 38.000 winkeliers in Nederland. Naast de detailhandel vallen ook de winkelambachten en de ambulante handel onder de Nationale Winkelraad (MKB-Winkelraad). Ze zet zich in op gebieden zoals administratieve lasten, tegenstrijdige regels & vergunningenprocedures, innovatieve technologie, de evaluatie van de WinkelTijdenWet, consumentenbeleid, de financiering van (door)starters en bedrijfsoverdrachten.

Wat doet de MKB-Winkelraad?

De MKB-Winkelraad is de belangenbehartigende koepel voor de mkb detailhandel. Zij neemt standpunten in binnen de voor de sector relevante beleidsvelden. Deze draagt zij uit naar overheid en bestuur (ambtenaren, politici en bestuurders) op alle schaalniveaus en andere belangrijke maatschappelijke partners, zoals onderzoeksbureaus, overheidsinstellingen, banken, etc. Daarnaast is zij het ontmoetings- en discussieplatform voor de aangesloten leden, alsmede het kenniscentrum voor de detailhandel binnen MKB-Nederland.

Om deze functie goed uit te voeren, vergadert de Nationale Winkelraad eens per maand om de gemeenschappelijke standpunten vast te stellen, te spreken over de trends en ontwikkelingen in de sector, en andere zaken die de sector collectief bezighoudt. Behalve belangenbehartiging op de benoemde speerpunten, voert de MKB-Winkelraad een aantal sectorbrede projecten uit, die voor alle branches meerwaarde hebben.