Wat is en doet een werkgeversorganisatie?

Wat doet een werkgeversvereniging voor je?

meeting-overleg-vergadering-netwerken-management

Werknemersorganisaties zoals het FNV en het CNV zijn bekende vakbonden voor werknemers. Maar ook als werkgevers heb je organisaties die je belangen behartigen: werkgeversorganisaties of werkgeversbonden. In dit artikel lees je meer over de werkgeversorganisatie: wat is het, wat doen ze, wat zijn de bekendste in Nederland en wat zijn de voor- en nadelen van je aansluiten bij zo’n organisatie?

Wat is een werkgeversorganisatie?

Een werkgeversorganisatie is een collectief van bedrijven en werkgevers om gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen en te behartigen in gesprek met de overheid, vakbonden en andere belangrijke partijen in de samenleving. 

De meeste bedrijven sluiten zich aan bij een overkoepelende werkgeversorganisatie, zoals MKB Nederland. Zij voeren dan namens jou belangrijke onderhandelingen en komen op voor de belangen van bedrijven, op nationaal en internationaal gebied. 

Verschil werkgeversorganisatie en brancheorganisatie

Een brancheorganisatie is wat anders dan een ondernemingsvereniging. Het zijn allebei groepen bedrijven. Een werkgeversorganisatie, zoals VNO-NCW en MKB Nederland, behartigt de belangen van werkgevers, ongeacht hun branche. 

Brancheorganisaties zijn specifiek gericht op een bepaalde branche of bedrijfstak. Zij behartigen dus specifieke belangen. Brancheorganisaties zijn vaak landelijk, maar heel specifiek gericht op één soort branche. De autoschadeherstel, artiesten of informatie technologie, bijvoorbeeld.

Wat doet een werkgeversorganisatie?

Een werkgeversorganisatie behartigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden. In de praktijk betekent dit dat ze zich bezighouden met de volgende taken:

  • Belangenbehartiging: werkgeversorganisaties lobbyen bij de overheid en andere instanties om de positie van werkgevers te versterken en gunstige voorwaarden te creëren voor het bedrijfsleven.

  • Onderhandelingen: ze vertegenwoordigen werkgevers bij cao-onderhandelingen en andere overlegstructuren om tot eerlijke arbeidsvoorwaarden te komen.

  • Kennisdeling: werkgeversorganisaties verstrekken informatie, advies en ondersteuning aan hun leden op het gebied van wet- en regelgeving, HR-zaken en ondernemerschap.

  • Netwerken: Ze bieden mogelijkheden tot netwerken en kennisuitwisseling tussen leden, waardoor ondernemers van elkaar kunnen leren en samen sterker staan. 

Lees ook: Netwerken, hoe doe ik dat?

Werkgeversorganisaties als onderdeel van ‘sociale partners’

Sociale partners zijn partijen die samen bepalen hoe de arbeidsmarkt en het sociaal beleid in Nederland eruitzien. Ze vertegenwoordigen de belangen van de werkgevers, werknemers en de overheid. In Nederland vormen drie hoofdpartijen het systeem van sociale partners: werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid. 

Werkgeversorganisaties zijn, net als de vakbonden, geen onderdeel van de overheid maar schuiven wel vaak aan voor overleg. Zo vormen ze bijvoorbeeld een derde van de leden van de Sociaal Economische Raad (SER).  

De werkgeversorganisaties vertegenwoordigen hier de belangen van het bedrijfsleven, de vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de werknemers en de overheid creëert wet- en regelgeving en houdt toezicht op de arbeidsmarkt. Samen vormen deze partijen een overlegstructuur, waarin zij met elkaar onderhandelen, overleggen en compromissen sluiten over de arbeidsmarkt en het sociale beleid. 

Werkgeversvereniging en de cao

Bij gesprekken over de cao sluiten naast de vakbonden en soms de overheid, ook altijd de werkgeversvereniging aan. Zij vertegenwoordigen de belangen van werkgevers. Het zijn vaak gesprekken over de arbeidsvoorwaarden, zoals loonstijgingen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Cao-onderhandelingen vinden meestal jaarlijks of om de twee jaar plaats en de uitkomst bepaalt waar je je aan moet houden, ook als je niet bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie. 

Welke werkgeversorganisaties zijn er in Nederland?

Er zijn er meer, maar dit zijn de bekendste organisaties waar je als werkgever terecht kunt:

Is een werkgeversvereniging verplicht?

Nee, je bent niet verplicht om lid te worden van een werkgeversorganisatie. Je bent daarin vrij om te kiezen wat het beste bij je past: of je überhaupt lid wilt worden van een werkgeversbond en van welke. Er zijn een aantal werkgeversorganisaties wel dusdanig gespecialiseerd in een bepaalde branche, zoals de LTO voor de Land- en Tuinbouw. 

Voordelen werkgeversorganisatie

Waarom zou je lid worden van een werkgeversorganisatie? Dit zijn de meest genoemde voordelen: 

  • Belangenbehartiging: je wordt vertegenwoordigd en kunt invloed uitoefenen op wet- en regelgeving die jouw onderneming raakt.

  • Netwerkmogelijkheden: je hebt de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en kennis uit te wisselen met andere ondernemers.

  • Expertise en ondersteuning: binnen de werkgeversbond kun je terecht voor advies, informatie en ondersteuning bij juridische, HR- en andere ondernemersvraagstukken.

  • Collectieve voordelen: werkgeversorganisaties bieden vaak collectieve voordelen op zaken als inkoop en verzekeringen aan hun leden. 

Nadelen werkgeversorganisatie

Waarom zou je geen lid worden van een werkgeversorganisatie? Dit zijn de meest genoemde nadelen: 

  • Kosten: het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie kost geld.

  • Geen volledige vertegenwoordiging: de belangen van jouw specifieke onderneming matchen soms niet met die van de rest van de groep. Dan kan het zo zijn dat je niet volledig wordt vertegenwoordigd door de werkgeversorganisatie waar je bij bent aangesloten.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.