Mag ik in avonduren mijn winkelvoorraad aanvullen?

Subsidie voor stille vrachtwagens

16 september 2013

Je winkelvoorraad aanvullen met klanten in de winkel, is niet altijd even handig. Maar wanneer moet het dan? Mag het bijvoorbeeld ’s avonds of tegen de nacht gebeuren?

Whitepaper Hoe bedien ik mijn klanten online?

Het is een goede oplossing, om te laden en te lossen in de uren dat de winkel zelf dicht is. Maar je moet ervoor zorgen dat omwonenden er op geen enkele manier last van hebben. Dus geen ronkende auto’s, geen piepende achteruitrijdende vrachtwagens of ook maar enig andere manier van lawaai. Onmogelijk dus om je winkel ’s nachts te bevoorraden, zou je zeggen.

Stille vrachtwagens

Dat is niet helemaal het geval. Er zijn tegenwoordig namelijk stille vrachtwagens. Deze mogen wel buiten de gebruikelijke laad- en lostijden de winkels bevoorraden. Stille vrachtwagens voldoen aan de nachtnorm van zestig decibel. Dit is zo’n twintig decibel minder dan een normale vrachtwagen. De exacte regelgeving hierover verschilt per gemeente. In sommige plaatsen mag er zelfs 24 uur per dag geladen en gelost worden. Hou hierbij goed de milieuregels van de gemeente in de gaten.

Kosten

Platform Detailhandel Nederland stelt dat de detailhandel jaarlijks zo’n 425 miljoen euro uitgeeft om te voldoen aan de krappe laad- en lostijden en de voertuigbeperkingen.

Subsidie

Er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden om ’s avonds stil te laden en te lossen. Een kleine bloemlezing: ‘stille’ vrachtwagens (‘fluistertrekkers’) met dito laadkleppen en rolcontainers, fluisterstille koelsystemen, elektrisch aangedreven distributie-units en niet-rammelende winkelwagentjes. De overheid stimuleert deze ontwikkeling door subsidies te geven. Dit is de Piek-regeling. Het programma PIEK is gestart door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat en wordt sinds 1999 door SenterNovem uitgevoerd.

Wij citeren kort van hun website: "In Nederland vallen stille voertuigen onder de MIA/VAMIL-regeling wanneer het geluidsdrukniveau een bepaald maximum niet overschrijdt. Dat wil zeggen dat gebruik gemaakt mag worden van de zogenaamde milieu-investeringsaftrek (MIA) èn de vrije afschrijving (VAMIL) mits voldaan wordt aan onderstaande specificaties. 

Het fiscale voordeel van deze investering in stille voertuigen als volgt. 

Investeringen waarvan de code begint met: 

- een A, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek; 

- een A komt in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen."