Waar moet ik op letten bij vervoer van gevaarlijke goederen?

Regels en tips voor een veilig transport

Waar moet ik op letten bij vervoer van gevaarlijke goederen

Elke dag worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd in Nederland. Om dit zo veilig mogelijk te doen, gelden speciale transportregels. Wil je gevaarlijke stoffen vervoeren? Dan krijg ook jij te maken met deze regels.

De wetten en regels die in Nederland gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn voornamelijk gebaseerd op internationale afspraken van de Verenigde Naties. De VN heeft op mondiaal niveau vastgesteld wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe ze verpakt, vervoerd en opgeslagen moeten worden. Wel zo veilig, want als elk land zijn eigen regels heeft wordt het een onoverzichtelijke en dus onveilige situatie. Elke twee jaar wordt de regelgeving aangepast op basis van nieuwe kennis en incidenten. Let op: het is wel zo dat elk land nog aanvullende regelgeving kan maken. Het is dus belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder kunnen veroorzaken voor mens, dier en milieu worden aangeduid als 'gevaarlijke stoffen'. Denk dan aan ontvlambare, giftige of ontplofbare stoffen. Als gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, kun je ze herkennen aan hun UN-nummer. Deze nummers zijn overal ter wereld hetzelfde en worden gebruikt bij vervoer over land, water en lucht. Hoe gevaarlijk de stof is, wordt aangegeven door middel van klasse 1 tot en met 9.

Voorbeelden van gevaarlijke goederen

  • Vuurwerk

  • Lithium batterijen

  • Spuitbussen

  • Kooktoestellen op gasbusjes

  • Gebruikte inktcardridges

  • Verf

Vervoersregels

Op basis van het UN-nummer en de gevarenklasse kan de vervoerder zien aan welke regels het transport moet voldoen. Iedere schakel in het vervoer en iedere persoon die bij dit vervoer betrokken is, krijgt met die regels te maken. Zo weten ze precies aan welk eisen het transportmiddel moet voldoen, hoe de stoffen verpakt moeten worden, welke herkenningstekens op de verpakking en vervoersmiddel moeten worden aangebracht en welke opleiding het personeel moet hebben.

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport vind je meer informatie over het vervoer over rail, binnenvaart, zeevaart, luchtvaart en wegtransport. Ook lees je per transporttype welke vrijstellingen er zijn. Want als gevaarlijke stoffen in een beperkte hoeveelheid worden vervoerd, kan het zijn dat het vervoer vrijgesteld is van de regelgeving.

Logistiek dienstverlener

Het transport kun je zelf verzorgen of aan een logistiek dienstverlener overlaten. Om het zelf te mogen doen, moet je wel gecertificeerd zijn. Als je gevaarlijke goederen wilt laten transporteren, let dan op dat de logistiek dienstverlener over de juiste licenties beschikt.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink