Goederen bij de groothandel

Welke soorten groothandels zijn er?

Groothandels stuwen goederenstromen voort. Het zou daarom erg mooi zijn als daar ook jouw goederen tussenzitten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En wat voor soorten groothandels zijn er?

Een groothandel verhandelt producten. Het is geen onderdeel van het productieproces. Dat houdt in dat de groothandel voor eigen rekening en risico goederen verhandelt die niet door een onderdeel van de groothandel zijn gemaakt. De goederen zijn dus buiten de eigen onderneming vervaardigd, zoals dat heet. Ook levert de groothandel niet rechtstreeks aan consumenten maar alleen aan andere ondernemingen. Kort gezegd is een groothandel dus een tussenpersoon tussen twee bedrijven. Onderneming één verkoopt zijn producten aan de groothandel en heeft dan over het verdere proces niets meer te zeggen. Ondernemer twee koopt de producten van de groothandel, tegen de prijs die de groothandel bepaalt. 

Verschillende soorten groothandels

  • De importeurs: Deze bedrijven kopen goederen op in het buitenland. Vervolgens gaan ze op zoek naar een afzetmarkt in het eigen land. Daar worden de buitenlandse producten dan weggezet.

  • De exporteurs: Nederlandse producten worden opgekocht en in het buitenland weer verkocht.

  • Im- en exportbedrijven: Door export kunnen ze andere goederen weer importeren. Deze bedrijven leggen zich zowel toe op de binnenlandse als buitenlandse markt met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse producten.

  • Handelshuizen: Organisaties die, soms zelfs buiten het moederland om, een groot assortiment kopen en verkopen op de internationale markt.

  • Binnenlandse groothandel: Voor deze ondernemingen telt alleen de binnenlandse economie. Zowel de producten als de afzetmarkt zijn Nederlands.

  • Grossiers: Lijken op binnenlandse groothandels met verschil dat ze vooral leveren aan de detailhandel en aan grootverbruikers.

  • In- en verkoopkantoren van buitenlandse productieondernemingen: deze worden statistisch tot de groothandel gerekend. Zij vervullen grotendeels ook dezelfde functie als de voornoemde typen groothandelsbedrijven.

Jouw producten bij een groothandel

Doel is natuurlijk om jouw producten te verkopen aan een groothandel. Dit zorgt dat je er zelf niet voor hoeft te zorgen hoe alles in de winkels of bij de consument belandt. Maar hoe zorg je dat een groothandel jouw producten koopt? Immers, het risico is dan geheel voor die partij. Het betekent dus niets meer dan een marketingplan waarbij je je product probeert te verkopen aan de groothandel. 

Via internet kun je kijken waar de groothandels zitten en welk bedrijf waarin gespecialiseerd is. Een goed begin is de pagina groothandel.startpagina.nl

<Lezen hoe je van je product een hype maakt? Bestel het boek The Tipping Point.>

Wat vind je van dit artikel?