Pas op voor acquisitiefraude!

MKB Servicedesk ontvangt meldingen van malafide praktijken

02 februari 2016

Deze week ontvangt MKB Servicedesk meerdere meldingen van een Spaans bedrijf die ondernemers vraagt om het "World Wide Web register" up to date te houden.De kosten van €877 euro worden echter verstopt in een stuk onduidelijke tekst. Ongeruste ondernemers bellen om andere mkb'ers te waarschuwen voor deze post die riekt naar acquisitiefraude.

Goed nieuws: acquisitiefraude is nu eindelijk strafbaar (lees). 

Bekend probleem

Acquisitiefraude is een bekend probleem. Bedrijven die zich keurig aan de regels lijken te houden - ze staan ingeschreven bij de KvK, hebben een BTW-nummer etc. - zetten hun uitgaven en gidsen vol logo's en vol met namen die sterk lijken op die van branche-organisaties, overheidsinstanties of andere overkoepelende organisaties. De ondernemers die zij benaderen wordt bijvoorbeeld wijsgemaakt, vaak op zeer overtuigende wijzen, dat er reeds betaald is voor een advertentie en dat er aanvullende gegevens nodig zijn en een handtekening. Door de handtekening te zetten gaat de ondernemers dan (alsnog) een contract aan en verplicht zich tot betalingen.

Verschillende vormen

Er zijn meerdere vormen van acquisitie fraude. Malafide bureaus kunnen u benaderen via de telefoon, via vertegenwoordigers en via zogenaamde spooknota's. Ook is het mogelijk dat u iets waardeloos wordt aangeboden, zoals een advertentie in een niet bestaand blad. Daarnaast zijn er buitenlandse ondernemingen die via post of fax formulieren sturen om "de gegevens te controleren" of voor "free entry in our database". Bij het zetten van de handtekening verplicht de ondernemer zich dan aan de kosten die vaak goed verborgen worden vermeld. Zo ook bij de meldingen van het Spaanse bedrijf die wij deze week binnenkregen.

Tips en advies

Op de website van het fraudemeldpunt van Steunpunt Acquisitie Fraude (SAF) staan tips en adviezen om acquisitiefraude tegen te gaan. Klik hier om deze pagina te bekijken. Een paar goede tips:

  • lees altijd de kleine lettertjes,

  • wees schaars met uw handtekening,

  • ga na of het verhaal van de verkoper wel klopt,

  • wantrouw het wanneer verkopers verwijzen naar eerdere toezeggingen van collega's,

  • gebruik uw gezond verstand

  • meld aanbiedingen waarover u uw bedenkingen heeft bij Steunpunt Acquisitiefraude.

Ook kunt u contact opnemen met MKB Servicedesk. Wij zijn gelieerd aan MKB-Nederland en vervullen een belangrijke signaalfunctie door ons direct en veelvuldig contact met ondernemers in het mkb. Klachten en opmerkingen kunnen wij gebundeld neerleggen bij de betreffende beleidsmedewerker van MKB-Nederland zodat er bij veelvuldige meldingen actie kan worden ondernomen voor het mkb in het geheel.

bron: MKB Servicedesk en Steunpunt Acquisitie Fraude.