Knelpunten in huisvesting schaden groei MKB

Ruim 22.000 ondernemers ontevreden over hun pand

03 april 2009

Gebrek aan goede huisvesting van het midden- en kleinbedrijf heeft in Nederland toenemend een negatieve invloed op de economische groei. In het onderzoeksrapport ‘Bedrijfshuisvesting en Groei’ van het Economisch Bureau van ING Bank wordt gemeld dat 22.000 ondernemers ronduit ontevreden zijn over hun bedrijfspand.

De overheden worden daarbij opgeroepen op de ontwikkeling van hoogwaardige, kleinschalige bedrijfshuisvesting krachtig te stimuleren. De gemeenten zullen daartoe de banden moeten aanhalen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, corporaties en ontwikkelaars. Tevens dient het overleg met vastgoedeigenaren en beleggers te worden geïntensiveerd.

De economen waarschuwen dat bij de gemeentelijke participatie in kleine bedrijfslocaties beslist kennis en ervaring nodig is van publiek-private samenwerking. Vrijkomende gebouwen kunnen – in een brede samenwerking – worden omgevormd tot bedrijfslocaties met kleinschalige ruimtes. Aandacht behoort ook te komen voor het beschikbaar stellen van de plinten van appartementencomplexen aan ondernemers. In de praktijk zullen dikwijls de bestemmingplannen moeten worden aangepast.

Het mkb kent momenteel een periode van enorme bloei. Het aantal snel groeiende bedrijven met 5 tot 250 personeelsleden bedraagt 50.000. Vooral in het westen en zuiden van het land heerst volop dynamiek. Jaarlijks neemt het aantal mkb-bedrijven met 13.000 toe. 

Veranderingsgezind

“Adequate huisvesting heeft een positieve uitwerking op de bedrijfsprestaties”, stelt ING in het rapport Bedrijfshuisvesting en Groei. “De opbrengsten van huisvesting lopen uiteen van efficiencyvoordelen bij optimalisering van het ruimtegebruik tot een goede bereikbaarheid en een professionele uitstraling naar klanten, opdrachtgevers en medewerkers. Goede huisvesting heeft een positieve invloed op de logistiek en het productieproces. Daardoor krijgt de groei een stimulans.”

De mkb-bedrijven in Nederland zijn opmerkelijk veranderingsgezind. Iedere vier jaar past de helft van de bedrijven minstens een keer de huisvesting aan, een markt van 70.000 ondernemingen. Zowel bij verhuizingen als uitbreidingen spelen het verkrijgen van extra meters de boventoon.