Waar dien ik een klacht in over energiezaken?

Tips om de juiste instanties te vinden

Je hebt een klacht over de energierekening, krijgt geen aansluiting op het elektriciteitsnet of bent het oneens met een besluit van het ministerie van Economische Zaken. Waar kun je een klacht indienen?

Je hebt een klacht over je energieleverancier

e kunt vele verschillende klachten over je energiemaatschappij hebben. Bijvoorbeeld over de energierekening, over meterstanden of een wisseling van energieleverancier. Allereerst dien je dan schriftelijk te klagen bij de energieleverancier. Je energiemaatschappij kan je sowieso informeren over de te volgen klachtenprocedure.

Consumenten

Over het algemeen kunnen consumenten een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie en Water.

Grootverbruikers

Ook grootverbruikers kunnen met een geschil ter waarde van maximaal € 50.000,- naar de Geschillencommissie Energie. Ook deze regeling staat omschreven in de algemene voorwaarden, die je kunt opvragen bij je energieleverancier. Het kan zijn dat het geschil niet door de Geschillencommissie Energie wordt behandeld, maar dat je wordt doorverwezen naar het Nederlands Arbitrage Insituut.

Je hebt een klacht over je netwerkbeheerder

Voorbeelden van klachten over je netwerkbeheerder zijn:

-         een klacht over het verschaffen van een aansluiting op het net

-         het uitvoeren van transport van elektriciteit

-         afsluitingen of de toepassing van DTe-besluiten

Allereerst zul je moeten proberen door middel van een schriftelijke klacht aan je energiemaatschappij tot een oplossing te komen. Alleen daarna kan het geschil door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit behandeld worden. Een andere mogelijkheid is een procedure starten bij de burgerlijke rechter.

Tegen een besluit van de Raad van Bestuur kan tevens bezwaar worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Tegen de beslissing op bezwaar kun je vervolgens beroep instellen bij de Rechtbank van Rotterdam. Tot slot kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Je hebt een klacht over de manier waarop de Energiekamer ohaar werkzaamheden uitvoert

Voor de behandeling van klachten over de werkzaamheden van de Energiekamer is per september 2001 een klachtenfunctionaris ingesteld. Iedereen kan klachten over de Energiekamer bij deze functionaris indienen. De functionaris zal in eerste instantie proberen via overleg en bemiddeling met je tot een oplossing proberen te komen. Vervolgens beslist de directeur-generaal op advies van de klachtenfunctionaris over de afhandeling van de klacht.

Je hebt een klacht over een besluit van de Minister van Economische Zaken

Tegen besluiten van de Minister van Economische Zaken kan direct bezwaar worden ingediend bij de Minister van Economische Zaken. Mocht dit niets opleveren kun je vervolgens beroep indienen bij het CBB.

Voor alle overige geschillen kun je terecht bij de burgerlijke rechter.

Belangrijke adressen

Geschillencommissie Energie en Water

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070-310 5310

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB)

Prins Clauslaan 60

Postbus 20021

2500 EA 's-Gravenhage

Tel: 070-381 3910 

Minister van Economische Zaken

Afdeling WJA

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage 

Wat vind je van dit artikel?