Welke inspecties kan ik als horecaondernemer verwachten?

Rijks- en gemeenteinspecties

Iedereen kent wel de televisieprogramma’s waarbij deskundigen bekijken of de hygiëne in een restaurant in orde is. Dit zijn natuurlijk niet de enige controles die je kunt verwachten als je een horecaonderneming hebt.

Er komt veel kijken bij een horecaonderneming. Hygiëne is hierbij een groot goed. Het gaat dan om de veiligheid van voedingsmiddelen, het alcohol- en rookbeleid, de brandveiligheid, tegengaan van legionella. Uiteraard moeten ook de arbeidsomstandigheden goed zijn en moeten de bezoekers, de ondernemer en de medewerkers een goede en prettige (werk)plek hebben.

Wanneer komen de inspecteur?

Om dit allemaal te waarborgen zijn er veel regels en wetten waar een horecaondernemer zich aan dient te houden. Allemaal instanties zitten de ondernemer in de nek om te zorgen dat iedereen zich aan deze regels houdt. Eerst betekende dat je bijna iedere week weer een andere inspectie over de vloer had. In 2007 is daar verandering in gebracht: voortaan vinden de controles van de rijksinspecties zoveel mogelijk gelijktijdig plaats. Dit is een project in het kader van het programma Eenduidig Toezicht waarin de samenwerkende rijksinspecties bouwen aan minder, beter en duidelijker toezicht.

Welke inspecties zijn er?

In de horeca zijn drie rijksinspecties actief als toezichthouder:

  • De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

  • De Arbeidsinspectie (AI)

  • De VROM-Inspectie (VI)

Wat de eerste twee inspecties doen, is vrij voor de handliggend. Van de overheidssite een stuk over de VROM-inspectie: “De VI heeft als taak de handhaving van de wetten op het gebied van huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. De VI maakt deel uit van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De VI oefent zelf weinig toezicht uit op de naleving van VROM wet- en regelgeving. Controles worden tevens uitgevoerd door waterleidingbedrijven.

Gemeentelijke inspecties:

De volgende inspecties worden door de gemeenten uitgevoerd:

  • brandveiligheid en -preventie

  • milieu (geluid, geur, afvalwater)

  • bouwen en monumenten

  • openbare orde en veiligheid

  • algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wat vind je van dit artikel?