Hoeveel kost een stroomstoring mij?

Wat kun je doen om de gevolgen van een stroomuitval te beperken?

De kosten van het uitvallen van computersystemen door stroomstoringen kunnen je flink tegenvallen. Veel ondernemers denken er niet aan om de gevolgen van stroomstoringen te beperken.

Om welke bedragen gaat het?

Het mkb ondervindt veel schade door stroomstoringen. In 2005 werd in totaal 135 miljoen euro schade ondervonden door stroomstoringen. Van de mkb-ondernemers die een stroomstoring hadden meegemaakt zei 37 procent hierdoor bedrijfsschade te hebben ondervonden.

  • Wanneer gekeken wordt naar alle mkb ondernemers in Nederland gaat het om 11 procent. De ondervonden schade wordt door hen zelf geschat op 549 euro per stroomstoring, tezamen resulteert dit in een gezamenlijke schadepost van 135 miljoen euro. Hiervan is 38 procent afkomstig van de groot- en detailhandel, 24 procent van de zakelijke dienstverlening en 19 procent van de industrie. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

  • Het SEO (SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) stelde in 2003 al dat de maatschappelijke kosten van een stroomstoring overdag in de Randstad neer komt op 70 miljoen euro.

  • Het Centraal Planbureau stelt in een rapport van 2004 dat het voor de overheid te kostbaar is om maatregelen te nemen om meer zekerheid te bieden tegen stroomstoringen.

Kortom: redenen genoeg voor de mkb'er om zelf actie te ondernemen om de gevolgen van een stroomstoring te beperken. Echter, slechts 22 procent van de MKB'ers heeft iets gedaan om de gevolgen van stroomstoringen te beperken, bijvoorbeeld door middel van noodaggregaten en verzekeringen. Daarmee is het dus aan de ondernemer zelf om actie te ondernemen!

Minimale compensatie

Het totaalbedrag aan schade door stoomstoringen staat in schril contrast met de compensatiebetalingen die de netbeheerders volgens de wet aan gedupeerde bedrijven moeten uitkeren: 910 euro na een storing van minimaal 4 uur. In totaal hebben de netbeheerders aan gedupeerde klanten in 2004 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Hoe kan je het probleem oplossen?

Er zijn eigenlijk 2 problemen:

  1. De stroom kan uitvallen zodat je niet meer kan werken (de kassa of andere apparatuur doet het niet!)

  2. Je maakt kosten omdat je apparatuur niet meer werkt en daardoor mis je (tijdelijk) inkomsten

Oplossing 1: elektriciteit

Eigenlijk is er maar één manier om je afhankelijkheid van stroom te verminderen: Het aanschaffen van noodaggregaten die bij een eventuele stroomstoring geactiveerd kunnen worden. Immers, aansprakelijkheid van de netbeheerder ten opzichte van zakelijke verbruikers is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld. Uit het onderzoek van EIM blijkt dat maar 13% van de ondernemers in het MKB over een noodaggregaat beschikt.

Een andere mogelijkheid is om je te verzekeren voor schade of storing van je apparatuur. Van alle mkb-ondernemers geeft maar 11 procent aan zich hiervoor te hebben verzekerd.

Hoor niet langer bij de 78 procent ondernemers die niets doet tegen de gevolgen van stroomstoringen en ga na of jij al wel verzekerd bent.

Uiteraard moet je bij alle vormen van verzekeringen die je aangaat je goed laten informeren over de uitzonderingen en voorwaarden, zodat je weet waar je voor betaalt.

Wat vind je van dit artikel?