Hoe zit mijn energierekening in elkaar?

Alles wat je moet weten om je energierekening te begrijpen

15 augustus 2012

Je energiegebruik is niet iedere maand hetzelfde. Om de kosten van je jaarlijkse rekening toch te verspreiden, betaal je een vast maandelijks voorschot. Eénmaal per jaar wordt de eindrekening opgemaakt.

Wat is het voorschotbedrag?

Het voorschotbedrag  is een schatting van wat je in een jaar zal gaan gebruiken aan gas, elektriciteit en warmte.

De hoogte van het voorschot wordt bepaald door de volgende factoren:

  • de hoogte van je energierekening van het afgelopen jaar;

  • de geldende energietarieven;

  • de Energiebelasting (EB) die de energieleverancier incasseert voor de overheid;

  • de vergoedingen die de energiemaatschappij incasseert voor andere bedrijven en instellingen zoals gemeente en provincie;

  • eventueel de kosten voor andere producten die je bij je energieleverancier afneemt, zoals CAI.

Je betaalt ook maandelijks het vastrecht. Dit is een vast bedrag voor het verbruik van de meters, administratie, onderhoud van het leidingennet en de afschrijvingskosten van de leidingen naar je bedrijf. Dit bedrag is vast en is niet afhankelijk van de hoeveelheid energie die je gebruikt.

Tot slot betaal je ook nog BTW over de Energiebelasting (EB). Je moet BTW betalen, omdat EB een maatregel is van de overheid. De overheid beschouwt EB als een heffing en over heffingen moet altijd BTW worden betaald. Op deze manier maakt de overheid energie duurder om zo het broeikaseffect tegen te gaan. Als je dus veel energie verbruikt, betaal je ook veel EB. De opbrengst van de EB besteedt de overheid aan subsidies op energiezuinige apparatuur en energiebesparende maatregelen.

Hoe wordt de jaarnota opgebouwd?

Aan de hand van de opgenomen meterstanden wordt door de leverancier éénmaal per jaar de definitieve jaarnota berekend. Dan blijkt dus ook of je geld terugkrijgt of juist bij moet betalen. Op de jaarnota staat ook het nieuwe termijnbedrag (voorschotbedrag) voor het komende jaar aangegeven. De eerste termijn is dan meteen al verrekend met het restantbedrag van de jaarnota.

Als je voor het einde van een verbruiksjaar al verhuist, ontvang je dan ook een eindafrekening van het verbruik.

De meterstanden op de jaarnota, kunnen soms afwijken van de meterstanden die je hebt doorgegeven. Als je energieleverancier de meterstanden namelijk niet op tijd kan verwerken, dan schatten zij met een informatiesysteem de meterstanden zelf. Over het algemeen wijken deze meterstanden af van de werkelijke meterstanden. Het is daarom ook belangrijk dat je je meterstanden op tijd doorgeeft.

Wat is een Piek-daltarief?

Je kunt ervoor kiezen om over te stappen naar een speciaal piek-daltarief. Met een piek-daltarief betaal je tijdens de uren waarin mensen veel stroom verbruiken meer dan normaal voor je elektriciteit. Tijdens de rustige uren betaal je echter aanzienlijk minder dan normaal. Als je gebruik wilt maken van het piek-daltarief, wordt er een speciale meter bij je geïnstalleerd. Voor deze installatie betaal je een eenmalige bijdrage.