MKB NL: Advies bedrijfsterreinen snel uitvoeren

Impuls herstructurering bedrijfsterreinen verwacht

15 december 2009

Zowel MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat de Taskforce Noordanus (advies bedrijventerreinen) kiest voor én het opknappen van bestaande, verouderde bedrijventerreinen én de aanleg van nieuwe. Alleen zo kan aan de toekomstige vraag naar bedrijfsgrond worden voldaan, constateren de beide ondernemingsorganisaties in een reactie. Binnen drie maanden moet er een plan van aanpak liggen.

MKB-Nederland en VNO-NCW zien in de aanbevelingen van Noordanus veel terug van hun eigen ideeën om herstructurering een impuls te geven, zoals de noodzaak van een krachtiger regierol van provincies en het bestemmen van een deel van de opbrengsten van nieuwe bedrijventerreinen voor het opknappen van verouderde terreinen. Een selectieve vrijstelling van de overdrachtsbelasting is volgens de ondernemingsorganisaties het bestuderen waard. Positief is dat Noordanus daarbij niet pleit voor één nationale blauwdruk, maar rekening houdt met regionale en plaatselijke omstandigheden, maar wel het beschikbare geld voor herstructurering in één pot wil stoppen.

Dat Noordanus de ontwikkeling van bedrijventerreinen wil onderbrengen in de ruimtelijke planning en parkmanagement breder wil invoeren, kan ook op steun van de ondernemers rekenen. Deze laatste aanbevelingen moeten er voor zorgen dat bedrijventerreinen minder snel verouderen. In ongeveer tien jaar tijd moet er circa 16.000 ha opgeknapt worden.