Wat is inflatie?

Uitleg over inflatie en de invloed op mijn onderneming

26 maart 2020

Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie. Door prijsstijging kan een daling van de koopkracht optreden. Dit gebeurt alleen als de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen. Geld wordt dan minder waard en dus kunnen consumenten voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen. Uiteraard heeft dit invloed op jouw onderneming.

Je financiële bedrijfsvoering online

Welke vormen van inflatie zijn er?

Prijsstijgingen kunnen vele oorzaken hebben. Aan elke oorzaak van de prijsstijging wordt een ander inflatiebegrip gekoppeld. De meest voorkomende zijn:

  • Kosteninflatie: Prijsstijgingen kunnen ontstaan doordat de productiekosten voor bedrijven zijn gestegen. Indien bedrijven (om hun winst op peil te houden) deze kostenstijging doorberekenen (afwenteling) aan de consument door de verkoopprijzen te verhogen, spreken we van kosteninflatie. Een bijzondere vorm van kosteninflatie is de loonkosteninflatie. De stijging van de productiekosten is in dat geval veroorzaakt door een stijging van de loonkosten.

  • Winstinflatie: We spreken van winstinflatie indien de bedrijven hun prijzen verhogen om hun winst te vergroten.

  • Bestedingsinflatie wordt veroorzaakt door een zó sterke toename van de bestedingen dat deze de toename van de hoeveelheid producten overtreft. Oftewel, mensen gaan meer geld uitgeven, maar de hoeveelheid producten kan niet evenredig toenemen (meer uitgaven, relatief minder producten, producten worden relatief schaarser en dus duurder).

  • Geïmporteerde inflatie: Er is sprake van geïmporteerde inflatie wanneer de prijsstijgingen in ons land worden veroorzaakt doordat de prijzen van producten die wij importeren van het land van herkomst duurder zijn. Wij importeren op die wijze niet alleen het product, maar ook de prijsstijging.

De inflatie wordt maandelijks gemeten. De inflatiecijfers geven de gezondheid van de economie aan en men kan er het risico van geldtransacties mee inschatten. De prijsontwikkeling van goederen en diensten, wordt weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of -daling in procenten. Het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index voor de inflatie en wordt door het CBS elke maand berekend. Omdat verschillende bevolkingsgroepen hun geld anders besteden (blijkt uit budgetonderzoeken) berekent het CBS sinds 2002 voor verschillende bevolkingsgroepen een apart CPI. Zo wordt er bijvoorbeeld naast het algemene CPI ook een CPI voor 65+ers berekend.

Wat betekent inflatie voor mijn bedrijf?

  • Een normale (lage) inflatie (kleiner dan 2 procent) is gunstig voor de economie: het spoort de consument aan producten te kopen want uitstel betekent dat men meer moet betalen voor hetzelfde product. En een economie draait goed als er gekocht wordt. Het maakt  lenen voor jou als MKB’er ook interessant, want een lage inflatie zorgt voor een lagere rente.

  • Bij hogere inflatie, of wanneer de lonen minder snel stijgen dan de prijzen, zal de koopkracht van de consument dalen omdat het consumentenvertrouwen afneemt. Dit kan je enerzijds merken in jouw verkoop en anderzijds aan kostenstijgingen bij je leveranciers. Verder zal het duurder worden om te lenen, want hoe hoger de inflatie hoe hoger de rente is die banken hanteren voor leningen.

Voor meer informatie over hoe je om moet gaan met omzetdalingen en kostenstijgingen klik hier.

Bron: CBS, Postbus 51