Wat is deflatie?

Uitleg over deflatie en de invloed op jouw onderneming

Wat is deflatie

Deflatie komt in het algemeen weinig voor, zeker in Nederland. Dit in tegenstelling tot inflatie wat juist algemeen voorkomt. Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld die ontstaat door prijsdalingen.

Wat is deflatie?

Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld die ontstaat door prijsdalingen. Het geld wordt meer waard en een gevolg hiervan is dat de koopkracht toeneemt; consumenten kunnen voor hetzelfde geld meer goederen en diensten kopen. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie en komt in Nederland weinig voor.

Hoe ontstaat deflatie?

Deflatie kan het gevolg zijn van een lage vraag naar goederen en diensten. Dit dwingt bedrijven om hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Ook een daling in het consumentenvertrouwen, waardoor consumenten minder besteden, kan tot gevolg hebben dat bedrijven hun prijzen verlagen om meer te verkopen. Deflatie kan ook optreden door productverbetering, waardoor men in feite "meer waar voor hetzelfde geld" krijgt.

In een klimaat waarin goederen en diensten sterk in prijs dalen, hebben consumenten en bedrijven vaak weinig houvast om verantwoorde economische beslissingen te nemen. Een stabiel prijsniveau is daarom wenselijk. Dat maakt het vergelijken van prijzen gemakkelijker en biedt consumenten en investeerders zekerheid en vertrouwen. Prijsstabiliteit draagt bij aan een duurzame economische groei.

Wat betekent deflatie voor mijn bedrijf?

Door deflatie stijgt de koopkracht, waardoor consumenten op korte termijn meer kopen. Dit zou je kunnen merken in jouw verkoop. Deflatie heeft ook tot gevolg dat consumenten bepaalde duurdere aankopen zullen uitstellen, omdat ze er later minder voor zullen hoeven betalen. Dit laatste wordt vooral gemerkt bij mkb’ers die dure producten aanbieden. Een ander gevolg dat je kan raken, is dat banken lagere rentes kunnen hanteren voor leningen. Dit komt doordat het geld later meer waard is. Een land met deflatie zal investeerders aantrekken omdat hun geld meer waard wordt.

Op de lange termijn stellen zowel consumenten als bedrijven hun inkopen uit. Hierdoor wordt er minder geïnvesteerd en heeft deflatie dus ook invloed op de winstgevendheid van bedrijven. Op lange termijn heeft deflatie dus een negatief effect op de economie en kan zelfs een recessie veroorzaken.

Wat vind je van dit artikel?