Wat is inflatie?

Uitleg over inflatie en de invloed op je onderneming

Wat is inflatie

Inflatie is een waardevermindering van het geld, ontstaan door prijsstijgingen. Als geld minder waard wordt, kunnen consumenten voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen.

Wat is inflatie?

Inflatie is een waardevermindering van geld, die ontstaat als gevolg van prijsstijgingen. Door prijsstijging kan een daling van de koopkracht optreden. Dit gebeurt alleen als de lonen minder snel stijgen dan de prijzen, procentueel gezien. Geld wordt dan minder waard en dus kunnen consumenten voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen. Uiteraard heeft dit invloed op jouw onderneming. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie.

Welke vormen van inflatie zijn er?

Prijsstijgingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Aan elke oorzaak van de prijsstijging wordt een ander inflatiebegrip gekoppeld. De meest voorkomende zijn:

  • Kosteninflatie: Prijsstijgingen kunnen ontstaan doordat de productiekosten voor bedrijven zijn gestegen. Bedrijven kunnen de stijging van hun productiekosten doorberekenen (afwentelen) aan de consument door de verkoopprijzen te verhogen. Zo houden ze hun winst op peil. Dit is kosteninflatie. Een bijzondere vorm van kosteninflatie is de loonkosteninflatie. De stijging van de productiekosten is in dat geval veroorzaakt door een stijging van de loonkosten.

  • Winstinflatie: We spreken van winstinflatie als bedrijven hun prijzen verhogen om hun winst te vergroten.

  • Bestedingsinflatie wordt veroorzaakt als gevolg van een zó sterke toename van de bestedingen dat deze de toename van de hoeveelheid producten overtreft. Oftewel, mensen gaan meer geld uitgeven, maar de hoeveelheid producten kan niet evenredig toenemen (meer uitgaven, relatief minder producten, producten worden schaarser en dus duurder).

  • Geïmporteerde inflatie: Er is sprake van geïmporteerde inflatie wanneer de prijsstijgingen in ons land worden veroorzaakt doordat de prijzen van producten die wij importeren van het land van herkomst duurder zijn. Wij importeren op die wijze niet alleen het product, maar ook de prijsstijging.

De inflatie wordt maandelijks gemeten. De inflatiecijfers geven de gezondheid van de economie aan en je kan er het risico van geldtransacties mee inschatten. De prijsontwikkeling van goederen en diensten, wordt weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of -daling in procenten. De Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index en wordt elke maand door het CBS berekend. In de eurozone wordt de inflatie gemeten via de HICP, de Harmonised Index of Consumer Prices. Deze geharmoniseerde index betekent dat elk land dezelfde methode gebruikt. De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert in hun monetaire beleid een richtlijn van onder de 2 procent inflatie.

Wat betekent inflatie voor mijn bedrijf?

Een normale (lage) inflatie (kleiner dan 2 procent) is gunstig voor de economie. Het spoort de consument aan producten te kopen, want uitstel betekent dat men meer moet betalen voor hetzelfde product. En een economie draait goed als er veel gekocht wordt. Het maakt  lenen voor jou als mkb'er ook interessant, want een lage inflatie zorgt voor een lagere rente.

Bij hogere inflatie, of wanneer de lonen minder snel stijgen dan de prijzen, zal de koopkracht van de consument dalen omdat het consumentenvertrouwen afneemt. Dit kan je enerzijds merken in jouw verkoop en anderzijds aan kostenstijgingen bij je leveranciers. Verder zal het duurder worden om te lenen, want hoe hoger de inflatie hoe hoger de rente is die banken hanteren voor leningen.

Meer informatie over hoe je om moet gaan met omzetdalingen en kostenstijgingen, lees je in dit artikel.

Wat vind je van dit artikel?