Hoe ga ik om met een verwachte omzetdaling, terwijl mijn kosten stijgen?

Potentiële kostenverlagingen en omzetverhogingen in jouw onderneming

Online Office voor zelfstandige ondernemers

Je wilt goed voorbeid zijn op een verwachte omzetdaling, maar tegelijkertijd voorzie je dat de kosten gaan stijgen. Hoe ga je om met deze situatie en waar liggen kansen?

Een verwachte omzetdaling is bij uitstek een moment om de kosten van je onderneming tegen het licht te houden. Je kunt tijd en geld besparen door je bedrijfsprocessen te optimaliseren en je bankzaken, administratie en voorraad efficiënter te beheren. Verder kun je denken aan besparingen door je personeel efficiënter in te zetten.

Moet ik mijn eigen organisatie veranderen?

Om goede en doordachte maatregelen te kunnen nemen om kosten te besparen is een goed inzicht van de processen binnen en buiten je onderneming van belang. Allereerst is het natuurlijk zaak om te kijken naar de eigen organisatie. In economisch goede tijden neem je makkelijker mensen aan. Maar als het wat minder goed gaat, kunnen hun salarissen onnodig zwaar op de kosten drukken.

Het is echter niet verstandig zomaar te snijden in het personeelsbestand. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die stevig in hun personeelsbestand hebben gesneden als kostenbeheersing, op langere termijn veel meer geld kwijt zijn dan bedrijven die voorzichtiger waren. Dit heeft te maken met het feit dat het opnieuw werven en opleiden van personeel behoorlijk kostbaar is. Bovendien wil je voorkomen dat een lagere personeelsbezetting leidt tot een verslechtering van de service aan je klanten.

In de praktijk bespaar je twee jaar wat kosten door mensen te ontslaan (hoewel je vertrekkend personeel bovendien vaak moet uitkopen). Daarna moet je echter veel meer investeren om weer op hetzelfde niveau terug te komen. Weeg dus goed het kortetermijnbelang (overleven) af tegen het langetermijnbelang (doorgroeien).

Dat neemt natuurlijk niet weg dat bij natuurlijk verloop van personeel goed gekeken moet worden of vervanging, al dan niet permanent, direct noodzakelijk is. Sommige experts geven aan dat een recessie ook een goed moment is om een gewenste reorganisatie door te voeren, waardoor het bedrijf efficiënter en lager in kosten zal draaien. Echter in een onrustige tijd waarin een deel van het personeel toch al meer tijd heeft om bezig te zijn met secundaire zaken, kan een reorganisatie veel onrust veroorzaken en onproductieve uren met zich mee brengen.

Wat te doen met investeringen?

Het derde punt betreft wat je wilt gaan doen met je investeringen en je budget. Bedrijven schroeven vaak snel de investeringen en het budget terug als er een recessie aankomt. Daarmee realiseer je natuurlijk een verlaging van kosten, maar stel je potentieel winstgevende zaken ook uit. Eigenlijk moet je als altijd gewoon goed kijken naar de prognose die bij de investering hoort. De investering die een te laag resultaat of een te laat resultaat oplevert, kun je uitstellen of laten vallen. De andere investeringen moet je goed onder controle houden zodat je in ieder geval niet tegen extra kosten aan gaat lopen op een ongelegen moment.

Dat brengt ons op het laatste punt: let op het budget en zorg voor een gezonde cashflow. Zorg dat je de financiële zaken goed op orde hebt zodat je tijdens de recessie niet bij de bank hoeft aan te kloppen. Het is nu eenmaal zo dat banken je graag geld lenen als het goed gaat, maar heel lastig gaan doen als het slecht gaat. In dat laatste geval kun je dus snel van de regen in de drup geholpen worden als je nog zware uitstaande verplichtingen hebt die je tijdelijk niet kunt nakomen.

Hoe behoud ik klanten?

Een tweede actie in voorbereiding op de recessie is een analyse van de klanten en/of de markt van je bedrijf. Welke klanten zijn meer of minder recessiegevoelig? Waar kunnen mogelijk gaten vallen in de verkoop? Een goede analyse kan als input dienen om meer omzet te behalen in je bestaande klantenkring. Zo kun je met een komende recessie bijvoorbeeld overwegen of je een contract met een klant voor een wat langer dan gebruikelijke termijn aan wilt gaan met voor hem iets gunstigere voorwaarden. Dat levert dan meer garantie op voor de continuïteit van de afname. Meer omzetverhogende mogelijkheden in economische moeilijke tijden vind je in dit artikel.

Wat vind je van dit artikel?