Sandd mocht spookfacturen bezorgen

Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) ziet geen reden tot ingrijpen

02 februari 2016

Postbedrijf Sandd heeft niet de wet overtreden door na een waarschuwing van de Kamer van Koophandel Nederland toch nepfacturen te bezorgen bij ondernemers.

Goed nieuws: acquisitiefraude is nu eindelijk strafbaar (lees het artikel). 

Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) had Heemskerk gevraagd om in te grijpen. De kwestie trok veel aandacht, doordat Sandd een postbezorger ontsloeg die mensen waarschuwde voor de facturen. Dat ontslag is inmiddels teruggedraaid. De factuur vertoont vergelijkenis met de jaarlijkse mailing van de Kamer van Koophandel, gebruikt een logo dat op dat van de KvK lijkt maar de organisatie is Kantoor voor Klanten. Hoe herken ik een nepfactuur?

Sandd bleef de facturen bezorgen uit vrees voor schadeclaims, nadat met de verzender een overeenkomst was gesloten om de facturen te bezorgen.

Briefgeheim

Het Openbaar Ministerie staat op het standpunt dat bezorging niet stopgezet hoeft te worden zolang niet bewezen is dat een wetsovertreding is begaan.

Heemskerk is het met Sandd eens dat ook de poststukken die dit bedrijf bezorgt vallen onder het grondwettelijke briefgeheim.

Nepfactuur ontvangen? Meld het!

Om misleidende organisaties aan te kunnen pakken, wordt geadviseerd om melding te doen van ontvangst van de valse factuur bij het Steunpunt Aquisitiefraude via de website www.fraudemeldpunt.nl of via het telefoonnummer 055-5059780 van Steunpunt Acquisitiefraude. Je kunt ook e-mailen: info@fraudmeldpunt.nl.

Bron: MKB Nederland