Relatiebeding & LinkedIn

Column | Social media en het rechtsysteem

13 september 2013

In dit social media-tijdperk hebben veel mensen een LinkedIn-account. Maar hoe zit dat als je als werknemer met je ex-werkgever hebt afgesproken om geen relaties van je ex-werkgever te benaderen en je besluit tóch te linken met één van deze relaties?

Hierover heeft de kort geding rechter in Arnhem op 8 maart jl. een uitspraak gedaan. Werknemer X was drie en een half jaar in dienst bij werkgever Y. Partijen wilden na deze periode uit elkaar en stelden een beëindigingsovereenkomst op. In deze overeenkomst spraken zij af dat werknemer X gedurende één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst geen contact mocht hebben of onderhouden met een aantal bij name genoemde ondernemingen. Op overtreding van dit relatiebeding stond een boete van € 10.000,00 per overtreding.

'Onderneming Z is connected to werknemer X'

Toen werkgever Y op een gegeven moment inlogde op zijn LinkedIn profiel, zag hij de volgende melding: 'Z (een onderneming die X nu juist net niet mocht benaderen) is now connected to werknemer X (24 minutes ago)'. Werkgever Y is hierop naar de kort geding rechter gestapt. Volgens Werkgever Y had werknemer X al meerdere keren het relatiebeding overtreden, waardoor het relatiebeding niet meer het gewenste doel had, namelijk verwatering van de contacten van werknemer X met bepaalde klanten van werknemer Y. Werknemer X vond niet dat hij het relatiebeding had overtreden, omdat de contacten op LinkedIn hadden plaatsgevonden in de periode dat hij nog werkzaam was bij werknemer Y en dat hij deze contacten gedurende de periode na het einde van zijn arbeidsovereenkomst 'slapend had gehouden'.

De uitspraak

De kort geding rechter moest de vraag beantwoorden of werknemer X het relatiebeding had overtreden door op LinkedIn contact te hebben met (een werknemer van) onderneming Z. Volgens de rechter bleek uit de melding die werkgever Y op zijn LinkedIn account had gehad dat het contact tussen werknemer X en onderneming Z ná het einde van de arbeidsovereenkomst had plaatsgevonden. Volgens de rechter leverde dit een overtreding van het relatiebeding op, omdat hierin was bepaald dat er geen contact  mocht plaatsvinden tussen werknemer X en de genoemde ondernemingen, dus ook geen contact via LinkedIn. Werknemer X moest werkgever Y dus een boete betalen.

Waarschuwing

Werkgevers en werknemers: let dus op. Ook contacten via LinkedIn kunnen worden aangemerkt als schendingen van een relatiebeding. Overigens is het hierbij ook van belang wat partijen precies zijn overeengekomen in het beding. Kantekening bij bovengenoemde casus: werknemer X was al eerder was veroordeeld door een andere rechter voor overtreding van hetzelfde relatiebeding, dus dit was niet de eerste keer. Toch blijft een alerte houding gewenst. Voor vragen en juridische handvaten, bel toch even met Trevi Advocaten ;-)

Bron: LJN: BP8592, Rechtbank Arnhem, 211719

Auteur

Ilse Feenstra