Wat jij gemeen hebt met Ronaldinho

Column | Contractbreuk en geheimhoudingsclausules

13 juni 2013

Het is alweer een tijdje geleden dat de Braziliaanse voetballer Ronaldinho aan de kant werd gezet door zijn sponsor Coca Cola wegens contractbreuk. Tijdens een persconferentie werd hij omringd door blikjes cola van de concurrent, en dit is hem duur komen te staan.

Zakelijk stellen we bijna overal contracten voor op om ons in te dekken tegen mogelijke schade en risico’s. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak een geheimhoudingsclausule opgenomen in contracten die voorschrijft dat de andere partij bedrijfsgevoelige informatie zorgvuldig moet behandelen en geheim moet houden. Een kleine greep uit een geheimhoudingsclausule: ‘De contractant zal alle informatie die wordt verstrekt door de opdrachtgever behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden. Hij zal zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Informatie integraal opleggen aan de werknemers, die daartoe een afschrift van deze overeenkomst zullen ondertekenen.’

Geheimhoudingsclausule

Toch blijkt dat organisaties erg lichtzinnig omgaan met dergelijke clausules. Uit onderzoek van Woozl blijkt dat 62 procent van de mkb ondernemers werkt met contracten waarin geheimhouding van gegevens is vastgelegd, desondanks werkt 78 procent met gratis consumentensoftware. Door het gebruik van gratis software kan de geheimhouding van documenten niet worden gewaarborgd omdat de aanbieder van de software informatie deelt met derden voor advertentiedoeleinden. Daarnaast is in de algemene voorwaarden opgenomen dat de aanbieder zich het recht voorbehoudt om documenten te gebruiken, reproduceren en distribueren. Dit is in directe tegenspraak met de geheimhoudingsclausule uit het contract. Gevolg is dat de mkb’er hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Mkb’ers zijn helaas niet de enigen die zich op grote schaal schuldig maken aan contractbreuk. Ook zzp’ers lappen vaak de geheimhoudingsclausule aan hun laars.

Digitaal werken

Veel ondernemers zijn zich echter niet bewust van deze contractbreuk. Medewerkers werken steeds vaker digitaal samen en om dit te kunnen doen hebben ze bepaalde software en tools nodig. Als de werkgever dit niet faciliteert, is gratis software een voor de hand liggende keuze. Voordat je er erg in hebt, krijgt consumentensoftware toegang tot je organisatie met alle gevolgen van dien.   

Contractbreuk voorkomen

Net zo simpel als dat Ronaldinho het verkeerde blikje cola opentrekt, gebruiken ondernemers vaak bewust of onbewust dus verkeerde software. Beide met contractbreuk als gevolg. Ik vind dit een zorgwekkende ontwikkeling en absoluut niet nodig, want het is gemakkelijk te voorkomen. Het reguleren van het softwaregebruik binnen een organisatie zou een oplossing kunnen zijn. Hierdoor weten medewerkers precies welke software zij wel en niet kunnen gebruiken om online samen te werken. Ook het faciliteren van één veilige oplossing voor de hele organisatie kan uitkomst bieden. Dit hoeft niet meteen een grote investering te zijn; tegen een kleine vergoeding dek je de risico’s al af. Bijkomend voordeel is dat de hele organisatie nu gebruik kan maken van één veilige oplossing waardoor er geen wildgroei aan softwareprogramma’s ontstaat.