Failliet door cybercrime: je eigen schuld?

Column | Hoe bescherm je je tegen cybercrime?

28 oktober 2013

Geschil met een klant? Dan heb je een rechtsbijstandverzekering. Voor wanbetalers heb je een incassobureau en bij een langdurig zieke werknemer heb je de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar hoe zit het met de mogelijke schade als gevolg van cybercriminaliteit? Hoe bescherm je jezelf daartegen?

Wereldwijde financiële schade

De ongrijpbare digitale wereld geeft steeds meer blijk van haar grimmige aard door de groei van online criminaliteit. En dat voelen we in onze portemonnee. Wereldwijd blijken cybercriminelen (volgens een rapport van het Center for Strategic and International Studies en beveiligingsfirma McAfee) verantwoordelijk te zijn voor een schade tussen de 300 miljard en 1 biljoen Amerikaanse dollars. Deze schade heeft vooral te maken met de kosten die jij als ondernemer op je bord krijgt als gevolg van reputatieschade, verlies van intellectueel eigendom en het verlies van gevoelige bedrijfsgegevens. In het ergste geval faillissement als gevolg. De enige troost? Je bent uw gegevens niet e´cht kwijt. Ze zijn ‘alleen maar’ gekopieerd en in andermans handen beland.

In het internationale politieke beleid

Kortom? Tijd om paal en perk te stellen aan cybercrime. Dat besef is inmiddels ver doorgegroeid in de politiek. Zo stelde Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 18 juli j.l. nog dat de aanpak van cybercrime een hoge prioriteit op de Europese politieke agenda moet krijgen. Bovendien ziet de minister de waarde van nauwe samenwerking in tussen de overheid en de private sector. Daarmee doelt hij niet alleen op de wereld der ondernemers. Nee, ook uit de verzekeringshoek komen actieve geluiden om mogelijke schade door cybercrime te dekken.

Verzekeringen

Momenteel zijn het vooral internationale verzekeringsmaatschappijen, op Nationale Nederlanden na, die dergelijke polissen aanbieden. Nederlandse bedrijven sluiten deze verzekeringen dan ook steeds vaker af. Sterker nog, directeur van verzekeringsmakelaar Concordia De Keizer Frank van Akkerveeken, beweerde onlangs in de zakenkrant dat iedere ondernemer over vijf jaar een dergelijke polis zal hebben. Hij voorspelt dat het ontbreken van een polis in de toekomst zou kunnen leiden tot een faillissement, omdat het de mogelijke cybercrime gevolg van wanbeleid zou zijn.

Hoe serieus ben je hiermee bezig?

Is het nu werkelijk allemaal zo erg? Zijn de toekomstige beschuldigingen van wanbeleid slechts dreigementen? Tsja, je kunt een zekere gereserveerde houding aannemen ten opzichte van de buzz rondom cybercrime. Maar stel jezelf dan tegelijkertijd de vraag of je dat risico op cybercrime wel wilt lopen. Want ook al is er geen sprake van fysieke schade aan je inboedel en ook al worden je medewerkers niet in levende lijve blootgesteld aan een bedreigende situatie, toch is de schade aan je reputatie en het verlies van data een zeer kostbare aangelegenheid.

Preventieve oplossingen voor je IT-veiligheid

Zit je hierop te wachten? Sluit je er een verzekering voor af? Besluit je om je IT-omgeving preventief te beschermen tegen mogelijke hackers? Vragen waar jij als ondernemer simpelweg niet onderuit komt. Vragen die beantwoord moeten worden in je bedrijfsplan en die je continu moet herzien. Een gedegen IT-veiligheidsbeleid is stap één. Het implementeren van adequate oplossingen in je IT-omgeving is stap twee. 

Auteur

Wouter Parent