Is een webshop de redding?

Column Mario van Vliet | Toekomst van de stenen winkel

27 september 2013

Vraag een winkelier naar de toekomst, en het antwoord is waarschijnlijk: "Er zal dan veel meer online verkocht worden." Een waarheid als een koe. Geen speld tussen te krijgen. Wacht drie seconden, en grote kans dat het antwoord een vervolg krijgt. "En daarom gaan we nu serieus werk maken van een webshop."

Dat klinkt als een weloverwogen en goed doordachte toekomstvisie. Je verzucht bijna: eindelijk een winkelier die erkent dat 'online' relevant is, en niet weer verwijst naar het knappen van de internetbubbel, ruim tien jaar geleden.

Maar vandaag de dag verwachten dat webshops belangrijk worden, dat is geen voorspelling. Of eigenlijk: ooit was het een voorspelling, nu niet meer. Het is al lang bewaarheid.

Al zo'n tien jaar geleden werden webshops een verkoopkanaal van betekenis. Je kunt je dus afvragen: onder welke steen heeft die ondernemer het afgelopen decennium gewoond? Een uitdagendere vraag is: welke andere ontwikkelingen heeft die winkelier gemist als hij over enkele jaren eindelijk zijn webshop opent?

Achterstand

Een beetje achterlopen is niet erg. Maar de ontwikkelingen gaan momenteel zo enorm snel, dat een achterstand van enkele jaren binnenkort niet meer in te halen is.

Nu kan een winkelier nog enigszins overleven zonder online strategie. Maar wie over een paar jaar niet serieus werk heeft gemaakt van bijvoorbeeld samenwerking met klanten op het gebied van innovatie en productontwikkeling, kan de deur echt sluiten.

De voortgang is onomkeerbaar. Winkelgebieden zoals we die nu kennen, hebben hun langste tijd gehad. De kans is groot dat winkelcentra dadelijk bestaan uit twee componenten: heel veel horeca, en heel veel etalages die gekoppeld zijn aan online bestelmogelijkheden.

Maar wat wordt het dan?

Dat betekent echter niet dat webshops de eeuwigheid hebben. Want hoe veel makkelijker webshops zijn dan stenen winkels, ze hebben nog niet de optimale vorm voor het perfecte winkelervaring. Worden het apps? Mwah, ik durf het te betwijfelen.

Wat het dan wel wordt? De toekomst zal het leren. Daarom mijn oproep aan winkeliers: Vertrouw daarom niet alleen op de wijze woorden van de webshopbouwer, maar houd trendrapporten en bijvoorbeeld de Hype Cycle van Gartner nauwlettend in de gaten. Want terwijl je druk bezig bent te werken aan de toekomst van je winkel, kiest die toekomst voor een andere richting.

Auteur

Mario van Vliet