Infographic economische schade cybercrime mkb

Jaarlijks 10 miljard schade

17 juni 2014

McAfee meldt dat de economische schade door cybercriminaliteit in Nederland “ruim 8,8 miljard” bedraagt. Dat komt overeen met de bevindingen van MKB Servicedesk en De Zaak die een eigen onderzoek naar de gevolgen van cybercrime in het mkb hebben gepubliceerd. Een infographic laat meteen zien waar de zwakke plekken zitten en wat u er aan kunt doen.

Informatie beveiligen

Het onderzoek van McAfee noemt als voorbeeld een bedrijf dat er tijdens de onderhandelingen over een contract achter kwam dat de tegenpartij al precies wist wat hun ondergrens was. Uit de infographic van MKB Servicedesk en De Zaak blijkt ook dat 55 procent van de bedrijven geen idee heeft hoe informatie kwijt kan raken. 39 procent heeft zelfs geen digitaal beveiligingsplan. 

Herstelkosten

Cybercrime brengt volgens het onderzoek van McAfee ook grote verliezen met zich mee vanwege hoge herstelkosten. Denk hierbij aan reputatieschade, het verlies van klanten en kosten na een cyberaanval. Ook dit wordt duidelijk uit de infographic: 33 procent van het mkb heeft geen regels voor sterke wachtwoorden. Wanneer het gaat om de digitale beveiliging dan is het bar slecht gesteld: bij ruim een kwart van het mkb is niemand verantwoordelijk voor de digitale beveiliging. 

Klanten en leveranciers

Die reputatieschade kan behoorlijk oplopen. Hackers zijn niet alleen in je bedrijfsinformatie geinteresseerd, ook de gegevens van uw klanten en leveranciers zijn goud waard. Emailadressen, identiteitsgegevens en NAW gegevens zijn waardevolle informatie. Die kwijtraken door slechte beveiliging kan je je reputatie en klanten kosten!

Tips

Belangrijker is het om te weten wat je kunt doen om slachtoffer te worden van cybercrime. Op de infographic staan een tiental tips voor je als ondernemer zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, software-updates installeren en altijd weten met wie je wat deelt op internet. 

Download infographic hier (PDF)

Auteur

Arjan Poggenklaas