Waar vind ik een netwerk voor etnische ondernemers?

Speciale bijeenkomsten voor niet-Nederlanders in het MKB

10 augustus 2012

Het aantal etnische ondernemingen - bedrijven van ondernemers met een allochtone achtergrond - stijgt hard in Nederland. Toch zijn allochtone, ondernemers vaak nog geïsoleerd op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen

Al vanaf 2000 is de arbeidsmarkt voor allochtone ondernemers hard aan het uitbreiden. Afgelopen jaar steeg het aantal etnische ondernemingen met 13% in tegenstelling tot het algemeen Nederlands ondernemersklimaat. Over heel Nederland was deze groei slechts 6,5%, half zo veel.

Belang van etnisch ondernemerschap

Door verschillende instanties is aangegeven dat etnisch ondernemerschap erg belangrijk is in de Nederlandse samenleving: in de grote steden is het van groot belang voor de lokale groei. Daarnaast is het een sterke stimulans voor de inburgering en integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Het zou daarom meer gestimuleerd moeten worden.

Uitdagingen

Veel startende etnische ondernemers krijgen moeilijk een lening. Dit komt doordat financiële instellingen (banken en hypotheekverstrekkers) vaak al slechte ervaringen hebben met starters, omdat dit een extra risico met zich meebrengt. Daarnaast heerst er onbekendheid met ethnische ondernemers en hun gewoonten, waardoor een verkeerd beeld kan ontstaan.

Administratie

Ook administratie blijkt een heikel punt voor veel startende ondernemers. De administratieve en juridische wetten en regels van de Nederlandse staat worden regelmatig onderschat door zowel Nederlandse als niet-Nederlandse ondernemers. Hierdoor ontstaan problemen met de belastingdienst en andere controle-instanties, maar worden soms ook kansen op subsidies over het hoofd gezien.

Voordelen

Volgens de heer Schraven, voorzitter van VNO-NCW (de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland) is deelname in netwerken de oplossing: "Actieve participatie aan ondernemersnetwerken kan aan deze belemmeringen een einde maken". Door het uitwisselen van ervaring en kennis kunnen etnisch ondernemers elkaar helpen in de professionalisering, efficiëntie en groei (zowel nationaal als internationaal). Daarnaast worden ook de belangen van het etnisch ondernemerschap in het oog gehouden. Kortom, deelname in zo’n netwerk is vaak een goede investering.

Waar vind ik een netwerk voor etnisch ondernemerschap?

  • MON – Marokkaans Ondernemersnetwerk Amsterdam brengt Marokkaanse ondernemers bij elkaar die ook meer uit hun bedrijf willen halen. Einddoel: landelijke dekking.

  • VBM Businessclub Den Haag is er speciaal voor gemengd ondernemerschap. Zowel allochtone als autochtone ondernemers zijn van harte welkom.

  • Women in Black richt zich op vrouwelijk en etnisch ondernemerschap. Organiseert eens per jaar een bijeenkomst en wil etnische vrouwen helpen de zaken te verbeteren.

  • Ugiad voor Turkse ondernemers in de regio Utrecht.

  • AMMAM, Marokkaanse ondernemersvereniging, in Utrecht, maar ook landelijk actief.