Incassokosten. Opgelet!

Wat zijn incassokosten en hoe hoog mogen ze zijn?

08 augustus 2014

Een rekening die niet op tijd betaald is of een debiteur die maar niet wil betalen, in al deze gevallen krijg je te maken met incassokosten. Hoe hoog deze incassokosten mogen zijn en wanneer je incassokosten mag rekenen leggen we hier uit.

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald, mag de schuldeiser kosten in rekening brengen om het verschuldigde bedrag alsnog te krijgen. Dit noemen we incassokosten. De hoogte van deze incassokosten is wettelijk bepaald, maar altijd minimaal 40 euro.

Hoogte incassokosten

Volgens de wet mag over de eerste 2500 euro maximaal 15 procent aan incassokosten in rekening worden gebracht door de schuldeiser. Dit percentage wordt lager naarmate het verschuldigde bedrag oploopt. Over de volgende 2500 euro mag namelijk nog maar maximaal 10 procent incassokosten worden gefactureerd. Over de daaropvolgende 5000 euro nog maar 5 procent, en over de 190.000 euro die daarop volgt nog maar 1 procent. Tenslotte mag over het bedrag dat hierboven is verschuldigd nog maar 0,5 procent aan maximale incassokosten worden gerekend.

Op tijd betalen

Als ondernemer is het dus zaak op tijd je rekeningen te betalen, anders mag diegene aan wie je geld verschuldigd bent, aan jou incassokosten rekenen. En gelet op bovenstaande percentages kunnen die incassokosten flink oplopen! Maar daarnaast mag jij dus ook zelf incassokosten in rekening brengen wanneer iemand jou niet op tijd betaalt.

Administratie

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Zo voorkom je dat rekeningen blijven liggen en je debiteuren vergeten om jouw rekeningen te betalen. In de praktijk zul je als ondernemer niet gauw met incassoprocedures en incassokosten te maken krijgen. Als het al zover komt, dan kun je dit het beste uitbesteden aan een incassobureau.